xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.สร้างอาชีพ 1,223 ราย 10 นิคมฯ นำร่องปี 62 ลุยปี 63 ต่ออีก 1,000 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“กนอ.” ดันโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” ปี 62 ฉลุย!! สร้างธุรกิจขนาดเล็กใหม่ๆ รอบนิคมฯนำร่อง 10 แห่ง 1,223 ราย ทั้งอาชีพกลุ่ม รปภ. เชฟ คนจัดสวน ช่างยนต์ และอาชีพแม่บ้าน เปิดตัวคึกคักรองรับความต้องการด้านแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เดินหน้าปี 63 ลุยแผนต่อเนื่องตั้งเป้าเพิ่มอีก 1,000 รายเพิ่มอีก 10 นิคมฯ ทั่วประเทศ คาดก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนรอบนิคมฯเพิ่มขึ้นราว 5 ล้านบาทต่อชุมชนต่อปีภายในปี 2565

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” ตามแผนยุทธศาสตร์ CSR เสริมแกร่งชุมชนรอบนิคมฯ ระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) ว่า ปี 2562 กนอ.ได้เข้าไปส่งเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มวัยแรงงานใกล้เกษียณ และกลุ่มชุมชนผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่องแล้วจำนวน 10 นิคมฯ รวมทั้งสิ้น 1,223 ราย จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 1,000 ราย ได้แก่ 1. นิคมฯ บางปู 2. นิคมฯ บางชัน 3. นิคมฯ บางพลี 4. นิคมฯ ลาดกระบัง 5. นิคมฯ สินสาคร 6. นิคมฯ สมุทรสาคร 7. นิคมฯ บางปะอิน 8. นิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค) 9. นิคมฯ สหรัตนนคร และ 10. นิคมฯ อมตะซิตี้ (ชลบุรี)

สำหรับอาชีพที่ชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพในพื้นที่นำร่อง 10 นิคมฯ ได้แก่ อาชีพรักษาความปลอดภัย (รปภ.) อาชีพนวดเพื่อสุขภาพ อาชีพผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อาชีพวิสาหกิจชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูปผลไม้ การทำสบู่ อาชีพคนจัดสวน ช่างยนต์ และอาชีพแม่บ้าน เป็นต้น ซึ่งโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” มีส่วนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบนิคมฯ ให้มีความเข้มแข็งจากการที่ชุมชนได้รับประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเข้าไปส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่ง กนอ.คาดว่าชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านโครงการสานฝันปั้นอาชีพได้ ประมาณ 5 ล้านบาทต่อชุมชนต่อปีภายในปี 2565 และนับเป็นแนวทางในการนำไปสู่การสร้างความสมดุลของการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

“ในช่วงเริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา กนอ.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายได้เข้าไปส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้รูปแบบการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ทำให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กระดับวิสาหกิจชุมชน โดยรอบนิคมฯ นำร่อง จำนวน 10 แห่ง รวมถึงอาชีพอุตสาหกรรมบริการเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัย อาชีพคนจัดสวน และอาชีพผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เป็นเครือข่ายเพื่อนำไปต่อยอดขยายธุรกิจ หรือการประกอบอาชีพในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต” นางสาวสมจิณณ์กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้กับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนรอบนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง กนอ.เตรียมพร้อมในการเข้าไปดำเนินการส่งเสริมโครงการ สานฝัน ปั้นอาชีพ ในปี 2563 เพิ่มอีก 1,000 รายใน 10 นิคมฯ ได้แก่ กลุ่มนิคมฯ มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นิคมฯ แหลมฉบัง นิคมฯ เวลโกรว์ นิคมฯ ทีเอฟดี นิคมฯ เกตเวย์ซิ้ตี้ นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี นิคมฯ อมตะซิตี้ (ระยอง) นิคมฯ กลุ่มปิ่นทอง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างในด้านการบริการให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว โดยเฉพาะการพัฒนาในอาชีพธุรกิจไฟฟ้า ช่างประปา ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์มือถือ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือเล็ก แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ และอาชีพผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพเป็นโครงการที่ กนอ. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 16 หน่วยงาน เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงินและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมเพื่อนชุมชน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นต้น เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย กนอ.เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ในการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการทั้งในด้านฝึกอบรมวิชาชีพ การให้ความรู้ด้านการเงินและการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยมีธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...