xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ มอบตรา Thai SELECT ร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกอีก 225 ร้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทยที่ผ่านการคัดเลือกในปีที่ 2 จำนวน 225 ร้าน รวมล่าสุดมีจำนวน 798 รายทั่วประเทศ เตรียมจับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2562 ให้กับร้านอาหารไทยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 225 ร้าน จากที่มีร้านอาหารสมัครเข้ารับการประเมินทั้งประเทศรวมกว่า 800 ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT PREMIUM จำนวน 3 ร้าน, Thai SELECT จำนวน 201 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 21 ร้าน และเมื่อรวมกับร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เมื่อปี 2561 แล้วจะมีจำนวนทั้งสิ้น 798 ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT PREMIUM จำนวน 10 ร้าน, Thai SELECT จำนวน 717 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 71 ร้าน โดยกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

“กรมฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติต่อไป เพื่อดึงดูดให้เข้าไปบริโภคอาหารต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหาร เพราะมั่นใจได้ว่าร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้เป็นร้านอาหารที่มีรสชาติแบบไทยจริง” นายวุฒิไกรกล่าว

สำหรับการคัดเลือกร้านอาหาร Thai SELECT ในปีนี้มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันอาหาร การบินไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นต้น มาร่วมกันคัดเลือก ส่วนร้านที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีรายการอาหารไทยในร้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีกรรมวิธีการปรุงตามมาตรฐานของไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทย มีรสชาติและคุณภาพอาหารยอดเยี่ยม ตกแต่งร้านสวยงาม และบริการเป็นเลิศ โดยแบ่งตราสัญลักษณ์เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Thai SELECT PREMIUM จะต้องได้รับ 90 คะแนนขึ้นไป 2. Thai SELECT ได้รับคะแนนระหว่าง 75-89 คะแนน และ 3. Thai SELECT UNIQUE ได้รับคะแนนระหว่าง 75-89 คะแนน และต้องมีเมนูอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ปัจจุบันร้านอาหารไทยยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยให้ความสนใจลงทุนเป็นอันดับต้นๆ โดยในปี 2561 มูลค่าธุรกิจร้านอาหารไทยอยู่ที่ 420,000 ล้านบาท จากจำนวนร้านอาหารในประเทศไทย 231,916 ร้าน และมีแนวโน้มเติบโตไม่ต่ำกว่า 5%


กำลังโหลดความคิดเห็น...