xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เผยบริษัทตั้งใหม่ มิ.ย. 5,586 ราย คาดทั้งปีทำได้ตามเป้า 7.2 หมื่นราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยบริษัทจัดตั้งใหม่เดือน มิ.ย. 5,586 ราย ลดลง 14% ส่วนยอดรวม 6 เดือน 38,222 ราย เพิ่มขึ้น 2% มั่นใจทั้งปีเข้าเป้า 72,000 ราย หลังตั้งรัฐบาลใหม่และเริ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นคาดธุรกิจก่อสร้างยังคงมาแรง เหตุได้แรงหนุนโครงการสร้างรถไฟฟ้า สร้างคอนโดมิเนียม การลงทุนรัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศเดือน มิ.ย. 2562 มีจำนวน 5,586 ราย เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2562 ที่มีจำนวน 5,942 ราย ลดลง 6% และเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2561 ที่มีจำนวน 6,514 ราย ลดลง 14% โดยธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปยังคงเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ส่วนทุนจัดตั้งใหม่มีจำนวน 15,147 ล้านบาท เทียบกับพ.ค. 2562 ลดลง 57% และเทียบกับ มิ.ย. 2561 ลดลง 38%

ส่วนธุรกิจเลิกกิจการในเดือน มิ.ย. 2562 มีจำนวน 1,264 ราย เทียบกับ พ.ค. 2562 ที่มีจำนวน 1,130 ราย ลดลง 12% และเทียบกับ มิ.ย. 2562 ที่มีจำนวน 1,392 ราย ลดลง 9% โดยธุรกิจที่เลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ ส่วนทุนเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 4,973 ล้านบาท เทียบกับ พ.ค. 2562 เพิ่มขึ้น 41% เทียบกับ มิ.ย. 2561 ลดลง 41%

ทั้งนี้ ยอดรวมการจัดตั้งใหม่ในช่วง 6 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจำนวนรวม 38,222 ราย เพิ่มขึ้น 2% มีธุรกิจตั้งใหม่ 3 อันดับแรก คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร มีทุนจัดตั้งใหม่รวม 117,756 ล้านบาท ลดลง 18% และยอดรวมเลิกกิจการ 6,667 ราย เพิ่มขึ้น 6% มีธุรกิจเลิก 3 อันดับแรก คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ และมียอดทุนเลิกกิจการ 22,336 ล้านบาท ลดลง 43%

นางโสรดากล่าวว่า แนวโน้มการจดตั้งบริษัทใหม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าไตรมาส 3 การจัดตั้งใหม่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น และเริ่มลดลงในไตรมาสที่ 4 โดยทั้งปีประเมินว่าน่าจะมีการตั้งใหม่ประมาณ 72,000 ราย ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่อาจทะลุถึง 76,440 รายก็ได้ เพราะหากดูค่าเฉลี่ยครึ่งปีแรกที่มียอดจดตั้งใหม่ต่อเดือนอยู่ที่ 6,370 ราย และในเดือนต่อๆ ไป หากมีค่าเฉลี่ยต่อเดือนเช่นเดียวกับครึ่งปีแรก การจดตั้งใหม่ก็จะเพิ่มขึ้น

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทใหม่มาจากการมีรัฐบาลใหม่ และรัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งได้สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น และยังได้รับแรงบวกจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า การลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีการลงทุนทำธุรกิจก่อสร้างอาคาร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสร้างคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตายังคงเป็นผลกระทบจากสงครามการค้า ค่าเงินบาทที่แข็งค่า และความผันผวนของเศรษฐกิจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...