xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ปรับโฉมฟาร์มเอาต์เลตเป็นร้านทันสมัยดึงดูดผู้ซื้อ ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 73 แห่งในปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการค้าภายในปรับโฉมฟาร์มเอาต์เลตเป็นร้านค้าที่ทันสมัย หวังดึงดูดผู้ซื้อเข้าร้านเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 73 แห่งในปีนี้ ครอบคลุม 46 จังหวัด มั่นใจจะเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกร สินค้าออร์แกนิก และสินค้าชุมชน พร้อมเชื่อมห้างนำสินค้าไปขาย ดึงภัตตาคารและร้านอาหารซื้อวัตถุดิบไปใช้ คาดปีนี้รายได้รวมทะลุ 500 ล้านบาท

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ทำการปรับภาพลักษณ์ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือฟาร์มเอาต์เลต ใหม่ให้เป็นร้านค้าที่มีความโดดเด่น ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ ให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้า เพราะฟาร์มเอาต์เลตเป็นร้านค้าที่จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ทั้งของสด เช่น ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดสารพิษ สินค้าออร์แกนิก และสินค้าชุมชน ซึ่งหากดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้เพิ่มขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน ทำให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

“กรมฯ ได้ผลักดันให้มีฟาร์มเอาต์เลตแล้ว 66 แห่งใน 39 จังหวัด ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 73 แห่งในปีนี้ ครอบคลุม 46 จังหวัด ซึ่งจะทำให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เพราะในอดีตที่ผ่านมาเมื่อผลิตได้แต่ไม่มีตลาดจำหน่ายทำให้ถูกกดราคา แต่ฟาร์มเอาต์เลตได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ ทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชนมีที่ขาย มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนผู้บริโภคก็ซื้อสินค้าคุณภาพดีได้ในราคาที่ไม่แพงเพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยคาดว่าปีนี้ยอดจำหน่ายสินค้าภายในฟาร์มเอาต์เลตน่าจะสูงถึง 500 ล้านบาท” นายวิชัยกล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะเชื่อมโยงตลาดระหว่างฟาร์มเอาต์เลตกับผู้จำหน่ายและผู้ใช้สินค้า โดยจะร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า เช่น บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เป็นต้น ที่เปิดพื้นที่ขายให้แก่สินค้าเกษตรไทย และร่วมมือกับสมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเดอะเชฟ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย เพื่อซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มเอาต์เลตเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหาร


กำลังโหลดความคิดเห็น...