xs
xsm
sm
md
lg

อาเซียนทำแผนรับมือการใช้หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติแทนแรงงานคน ก่อนชงกำหนดนโยบายรับมือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อาเซียนร่างยุทธศาสตร์รับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) หลังประเมินแรงงานในอาเซียนกว่า 50% จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ชี้ในวิกฤตมีโอกาสที่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะทำให้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้น เตรียมทำแผนเสนอให้ 3 เสาอาเซียนด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กำหนดนโยบาย เหตุต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องกัน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID-IGNITE) จัดประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ (Special CoW) เพื่อหารือถึงการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR โดยมีผู้แทนจาก 3 เสาประชาคมอาเซียน (เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพราะประเด็น 4IR เป็นเรื่องใหม่สำหรับอาเซียน จึงยังไม่มีการหารือในประเด็นที่อาจมีความคาบเกี่ยวระหว่างสาขาและระหว่างเสา ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องมอบฝ่ายเลขาธิการอาเซียนไปจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอร่างยุทธศาสตร์อาเซียนในการรับมือกับ 4IR ก่อนที่จะนำเสนอระดับนโยบายของอาเซียนทั้ง 3 เสาพิจารณาต่อไป

“สำนักเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความกังวลว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะส่งผลให้กว่า 50% ของแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียนจะถูกแทนที่โดยระบบอัตโนมัติ ทำให้ส่งผลกระทบต่อแรงงาน จึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ แต่ในทางกลับกัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นอาจทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานใหม่ๆ เพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำหรับแรงงานในอาเซียนเช่นเดียวกัน แต่ต้องมีแผนการเพิ่มทักษะฝีมือให้กับแรงงานในอาเซียนด้วย”

นางอรมนกล่าวว่า ที่ประชุมได้ระดมความเห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และความพร้อมของอาเซียนใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2. ทรัพยากรมนุษย์ 3. กรอบกฎระเบียบ 4. ความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐาน และ 5. การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อหารือถึงความท้าทายและเสนอแนวทางในการรับมือร่วมกัน โดยเห็นพ้องกันว่าอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องการประสานการทำงานระหว่างสาขาและระหว่างเสา เพื่อให้การทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อประโยชน์ต่อกัน การแบ่งปันข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละสาขาให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการกำหนดยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับ 4IR

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ IIR จะต้องเน้นในสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ผู้ประกอบการขนาดเล็กและรายย่อย ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค อาหาร เกษตรและป่าไม้ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...