xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เตรียมล่องใต้ ติวเข้มผู้ประกอบการ จ.สงขลาและใกล้เคียงรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดสัมมนา "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง" ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงในวันที่ 29 ส.ค.นี้ หวังช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" ในวันที่ 29 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยตนเอง และจะใช้โอกาสนี้เปิดคลินิก "ส่งออกฉับไวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) เพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามให้แก่ผู้ประกอบการด้วย โดยผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายใต้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Self-Certification) โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 และระบบ ASEAN Wide Self-Certification ซึ่งเป็นการรวมโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 เข้าด้วยกัน โดยจะมีการใช้ระบบดังกล่าวในเดือน เม.ย. 2563 ตลอดจนโครงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในการส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ (Registered Exporter System : REX) ซึ่งในแต่ละโครงการมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติการเข้าร่วมแตกต่างกัน จึงต้องจัดสัมมนาเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงขั้นตอนทางปฏิบัติในการส่งออกภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคำนวณต้นทุนถิ่นกำเนิดสินค้า การตรวจสอบย้อนหลังต้นทุนถิ่นกำเนิดสินค้า การออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงระบบการให้บริการของกรมฯ ที่มุ่งเน้นให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โทรศัพท์ 0-2547-5085 หรือ www.dft.go.th และสายด่วน 1385


กำลังโหลดความคิดเห็น...