xs
xsm
sm
md
lg

เอสซีจีพบสมาคมนักข่าวเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เอสซีจีพบสมาคมนักข่าวเศรษฐกิจ
นางสาววีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการ และนางสาวโชติหทัย โชคพิบูลการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน Enterprise Management Office เอสซีจี ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับ นางสาวสุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและกรรมการบริหารสมาคมฯ ในประเด็นการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แนวทาง SCG Circular Way ให้เกิดขึ้นจริง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ในโอกาสนี้ เอสซีจีได้มอบกระเป๋าถุงปูนที่นำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเป็นของที่ระลึก


กำลังโหลดความคิดเห็น...