xs
xsm
sm
md
lg

บีโอไอเคาะอนุมัติ บ.วินเซลล์ ลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บีโอไอ” ไฟเขียวอนุมัติให้บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้รับส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หลังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการแพทย์เพาะเลี้ยงและผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ยกระดับวงการแพทย์ไทย

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายของบีโอไอ ว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนโครงการเพาะเลี้ยงและผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ของบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด โดยมีกำลังการผลิตปีละ 1,500 ตัวอย่าง เป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immune Cell Therapy) เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็ง และซ่อมแซมอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ยีนส์

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเข้ารับการรักษาในระยะที่มีการลุกลามหรือการกระจายตัวของโรคแล้ว แพทย์จึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาโดยการผ่าตัดหรือการฉายแสง และการให้ยาเคมีบำบัดสำหรับการรักษาโรคที่มีการกระจายออกไปในร่างกาย โดยแนวทางการรักษาของบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด คือ การนำเซลล์ภูมิคุ้มกันแบบผสมผสานที่ชื่อว่า WIN - K CELL เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายมีความแข็งแรงและคืนความสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันโรคในการกำจัดหรือยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง การรักษาในรูปแบบดังกล่าวสามารถทำร่วมกับการผ่าตัด การฉายรังสีและวิธีการอื่นๆ โดยไม่เกิดอาการข้างเคียง และลดการเกิดมะเร็งซ้ำมากกว่าวิธีการอื่นๆ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการสร้างห้องวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และยังได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) อีกด้วย โดยแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาของบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด คือการผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งรูปแบบจะเหมือนกับการผลิตยา แต่แยกหมวดออกไปเป็นยาทางด้านชีววัตถุ ปัจจุบันยาดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว

สำหรับบริษัทฯ ได้สร้างศูนย์วิจัยในซอยสุขุมวิท 70 เริ่มเปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2562 เพื่อให้เป็นสถานที่รักษาระดับเซลล์แห่งแรกของภาคเอกชน โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรไทยให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ประเภทกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประเภทกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงเนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งของประเทศ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานด้านการวิจัยโดยร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อวิจัยและพัฒนาให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่ดีและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการพัฒนาธุรกิจต้นน้ำทางด้านนี้ส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

กำลังโหลดความคิดเห็น...