xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาฯ ลงพื้นที่ลำพูน แนะสหกรณ์ใช้เอฟทีเอดันส่งออก “ลำไย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน แนะนำสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอดันส่งออก “ลำไย” ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เน้นตลาดอาเซียน จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ที่มีการลดภาษีแล้ว พร้อมหนุนแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ เผยคิวต่อไปเตรียมพบเกษตรกรยางพารา โคเนื้อ เงาะ และกล้วยหอม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดลำพูนร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้ “โครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” เมื่อวันที่ 3-4 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมาว่า กรมฯ ได้พบหารือกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 105 สหกรณ์ผลไม้ของไทยที่มีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จในการช่วยพัฒนาผลผลิต และหาตลาดลำไยให้กับสมาชิกกว่า 500 ราย โดยได้แนะนำช่องทางและโอกาสในการขยายผลผลิตสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศที่มีการจัดทำความตกลงค้าเสรีกับไทย เช่น อาเซียน จีน อินเดีย และญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้ลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าลำไยและลำไยแปรรูปที่ส่งออกจากไทยแล้ว เพื่อเป็นการรองรับปริมาณผลผลิตลำไยที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2562

ขณะเดียวกัน ได้พบหารือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง โดยได้แนะนำการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง ได้แก่ ลำไย มะม่วง กล้วยหอมทอง และแก้วมังกร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการทำตลาดในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจนี้ถือเป็นตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการช่วยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและหาตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการค้ารูปแบบใหม่ เช่น การค้าออนไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หอการค้าไทย สหกรณ์จังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” เพื่อติวเข้มสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนลำไยให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์เอฟทีเอ รวมทั้งการยกระดับสหกรณ์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในโลกการค้าเสรี ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าให้สามารถเจาะตลาดเป้าหมายได้

“หลังจากนี้กรมฯ มีกำหนดจะลงพื้นที่พบปะกลุ่มสหกรณ์ และจัดเสวนาอีก 3 ครั้ง คือ สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูป ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 2562 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง สินค้าโคเนื้อ ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร และสินค้าเงาะและกล้วยหอม ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี” นางอรมนกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...