xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เทกว่า 5 พันล้านอุดหนุนบริการ PSO คุมค่าโดยสาร รถเมล์ร้อน-รถไฟชั้น 3

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ครม.เทงบปี 63 กว่า 5 พันล้านอุดหนุนบริการเชิงสังคม (PSO) ให้ ขสมก.และ ร.ฟ.ท. สำหรับรถเมล์ร้อนและรถไฟชั้น 3

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 ก.ค. ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 1,775.653 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จำนวน 3,238.682 ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ และตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

“เป็นการพิจารณาอุดหนุนในส่วนของบริการ PSO เช่นรถเมล์ร้อน และรถไฟชั้น 3 ซึ่งไม่สามารถปรับค่าโดยสารได้ตามต้นทุนที่แท้จริง โดย ร.ฟ.ท.และ ขสมก.จะต้องแสดงตัวเลขให้คลังพิจารณา”

สำหรับวงเงินที่ ร.ฟ.ท.เสนอขอรับอุดหนุนฯ ทั้งหมด 7,076.112 ล้านบาท ได้แก่ ค่าโครงสร้างพื้นฐาน, ค่าเสื่อมราคา, ต้นทุนดอกเบี้ย, ค่าเชื้อเพลิง, รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ โดยคณะกรรมการพิจาณาได้พิจารณาปรับลดและเห็นชอบที่ 3,238.682 ล้านบาท

ส่วน ขสมก.เสนอขอรับอุดหนุนฯ ทั้งหมด 4,976.838 ล้านบาท ได้แก่ เงินอุดหนุนบริการสาธารณะสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ, เงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ, ค่าเชื้อเพลิง โดยคณะกรรมการพิจาณาเห็นชอบที่ 1,775.653 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...