xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ ดันผู้ประกอบการผ้าไหมสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งทำธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ประกอบการผ้าไหมท้องถิ่น 100 ราย หลังผ่านหลักสูตรอบรมทำธุรกิจอย่างเข้มข้น เผยได้ช่วยสร้างเครือข่ายพันธมิตรทำธุรกิจ เชื่อมโยงผู้ผลิต นักออกแบบ ผู้ซื้อ พร้อมจับมือ ททท.เชื่อมโยงผ้าไหมเข้าสู่คลัสเตอร์ท่องเที่ยว ดึงโรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร นำผ้าไหมไปให้บริการและใช้ตกแต่ง

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการผ้าไหมท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจแบบเข้มข้น จำนวน 100 ราย หลังจากที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือผ่านการจัดอบรมบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการ เติมเต็มความรู้ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งการกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด, การสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์และบริการ, การสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์และบริการ, การวางตำแหน่งทางการตลาด, การส่งเสริมการขาย , การสร้างการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา, การสร้างจุดขายที่แตกต่าง, การสร้างอัตลักษณ์และวิธีการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมความเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม และตามทันกระแสธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคเกิดรวมกลุ่มกันเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจผ้าไหมและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและจุดอ่อนของธุรกิจผ้าไหมที่แต่ละกลุ่มหรือแต่ละชุมชนได้รับหรือประสบมา พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและปิดจุดอ่อนที่เกิดขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ คอยเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และร่วมกันวางแผนอนาคตธุรกิจผ้าไหมของไทยว่าจะไปเติบโตในทิศทางใดและอย่างไร ก่อนเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอื่นๆ เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดหา นักออกแบบ และผู้ซื้อ ในการขยายช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภค

นอกจากนี้ ได้ประสานไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเชื่อมโยงตลาดผ้าไหมสู่คลัสเตอร์การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง โดยจะผลักดันให้แหล่งผลิตผ้าไหมเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และผลักดันให้มีการนำผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมาใช้ในการตกแต่งสถานที่หรือเป็นของที่ระลึกสำหรับแขกผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้เครื่องมือสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งจะมีการนำผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆ และขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นด้วย

“ธุรกิจผ้าไหมไทยยังคงมีอนาคตที่สดใส ถ้าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการผ้าไหม และทายาท ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างพันธมิตรทางการค้า ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกๆ ด้าน มีการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านลวดลายบนผืนผ้าไหม โดยยังคงรักษามาตรฐาน คุณภาพการผลิต และความงดงามไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการต่อยอดพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ดูแลรักษาง่าย ซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้น และยังคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบได้ต่อไป” นางลลิดากล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...