xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเจ้าภาพประชุม SOME เร่งหารือขยายกรอบซื้อไฟ สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทยในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ SOME ครั้งที่ 37 ประเดิมเตรียมหารือความร่วมมือขยายกรอบซื้อขายไฟฟ้า สปป.ลาว-ไทย-มาเลซียจาก 100 เมกะวัตต์เป็น 300 เมกะวัตต์ เร่งเครื่องหนุนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพิ่ม ก่อนชงข้อสรุปถกเวที AMEM 2-3 ก.ย.นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (SOME) ครั้งที่ 37 ซึ่งมีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าร่วมในพิธีเปิดว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมข้อมูลและข้อสรุปเพื่อนำเป็นแผนไปสู่การปฏิบัติที่จะนำไปรายงานการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (AMEM) วันที่ 2-3 กันยายนนี้ โดยประเด็นหลักๆ ที่จะหารือว่าด้วยกรอบความร่วมมือโครงการซื้อขายไฟฟ้า สปป.ลาว-ไทย-มาแลซีย (LTM) จากเดิมเมื่อปี 2560-61 ที่ลงนาม (MOU) ซื้อขายไว้ 100 เมกะวัตต์ จะขยายเพิ่มเป็น 300 เมกะวัตต์ เพราะมาเลเซียมีความต้องการใช้ไฟจาก สปป.ลาวเพิ่มขึ้น“ครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมก็จะมีการหารือรายละเอียดการรับซื้อไฟพลังน้ำจาก สปป.ลาว ส่วนราคาค่าไฟฟ้าและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ก่อนที่จะไปลงนามการประชุม AMEM โดยการซื้อขายจะผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าของไทยซึ่งเป็นไปตามความร่วมมือของอาเซียนที่จะมีการเชื่อมโยงไฟฟ้าที่ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และไทยเองก็ต้องปรับสายส่งเป็น Grid Modernization รองรับซึ่งก็ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) อยู่แล้ว” นายกุลิศกล่าว

นอกจากนี้จะหารือถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียนที่จะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาตลาดทั้งการลงทุนและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อทำให้พลังงานทดแทนมีความมั่นคงและราคาถูกลงที่จะทำให้คนทั่วไปหันมาใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ฯลฯ ขณะเดียวกันยังจะหารือถึงความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานซึ่งในปี 2559 ผลการดำเนินงานอาเซียนสามารถลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานได้เกินเป้าที่วางไว้ 20% โดยสามารถทำได้ 21.9% ขณะที่เป้าหมายปี 2573 อยู่ที่ 30% ส่วนการใช้พลังงานทดแทนอาเซียนเป้าหมายปี 2573 อยู่ที่ 23% จากปัจจุบันการใช้อยู่ที่ 12.4%

นายกุลิศกล่าวว่า ที่ประชุมยังจะรับทราบรายงานผลการศึกษาของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ที่ประเทศอาเซียนว่าจ้างให้ศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนของอาเซียนที่จะร่วมมือกันให้มากขึ้นว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่แต่ละประเทศในการเชื่อมโยงกันได้อย่างไร อาจจะนำมาซึ่งรูปแบบของการซื้อขายไฟฟ้าใหม่ๆ ได้ในอนาคต

“ไทยในฐานะประธานอาเซียนกำลังผลักดันนโยบายด้านพลังงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านไฟฟ้า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ด้านพลังงานทดแทนและด้านก๊าซธรรมชาติ และสอดรับกับแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” รวมทั้งการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและก้าวไปสู่อนาคต” นายกุลิศกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...