xs
xsm
sm
md
lg

“สมคิด” สั่ง ก.อุตฯ ปรับบทบาทเน้นเกษตรอุตสาหกรรมกระจายรายได้สู่ ศก.ฐานราก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สมคิด” ตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายให้ปรับบทบาทและมุ่งใช้งบประมาณพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมให้มากขึ้นเพื่อดูแลเกษตรกร ประสานกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับเพิ่มมูลค่าหวังยกระดับศก.ฐานราก ลั่นรัฐมนตรีใหม่มาจะเดินไปตามแนวนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นนโยบายและงบประมาณในการปรับบทบาทเพิ่มการพัฒนาสินค้าเกษตรไปเพิ่มมูลค่าเป็นเกษตรอุตสาหกรรมให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฯลฯ โดยเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วพร้อมจะเดินหน้าได้เต็มที่และต้องเป็นไปอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้กระจายไปยังชุมชนระดับหมู่บ้าน อำเภอ ให้เข้มแข็งเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก
" เกษตรมีคนดูแลแล้วแต่เกษตรอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้นไม่มีใครดูแลจริงจัง กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเข้ามาดูแลและเน้นให้มากขึ้น ใส่คน งบประมาณเพิ่มขึ้น พัฒนาทุกด้านให้เชื่อมโยงทั้งเงินทุน การตลาด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ต้องเข้ามาดูการเชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ ที่มีอยู่โดยเฉพาะสถาบันอาหาร ต้องเข้ามาดูในจุดนี้ ถ้ายังทำกันแบบวันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีต่อไปหรอก และแนวนโยบายนี้เมื่อมีรัฐมนตรีคนใหม่ก็จะเดินตามนี้เลย" นายสมคิดกล่าว

นอกจากนี้ยังมอบนโยบายให้มุ่งเน้นความร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการแข่งขันของภาคเอกชนที่แม้ว่าผลการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ World Competitiveness Center (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2562 จะอยู่อันดับที่ 25 ดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ไทยอยู่อันดับที่ 30 แต่กลับพบว่าในส่วนของประสิทธิภาพของภาคธุรกิจไทยไม่ดีนัก ดังนั้นชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ต้องปรับไปสู่นวัตกรรมและดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้น บทบาทของสถาบันเพิ่มผลผลิตจะมีมากขึ้นต้องเพิ่มคนเข้ามาดูแล

"การจัดตั้ง บ.อินโนสเปซ ไทยแลนด์ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาสตาร์ทอัพนั้นขอให้ไปดูว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ไหมทำไมไม่ใช้ Thailand Cyberport เพราะผมว่ามันจำได้ง่ายกว่ามากให้ใช้อันนี้นะ" นายสมคิดกล่าว
นายสมคิดกล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ควรจะมองการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่รองรับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) และผู้ประกอบการใหม่หรือสตาร์ทอัพ ให้มากขึ้น เพราะหากไปมุ่งพัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คงไม่สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ เช่นเดียวกับบทบาทของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เองจะต้องดีไซน์โครงสร้างการบริหารที่มองไปข้างหน้าที่ต้องเน้นการบริหารจัดการขยะเพื่อรับทิศทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

"นิคมฯ สมาร์ท พาร์ค ที่ส่วนหนึ่งจะมีการส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปแล้วเก็บไว้จำหน่ายผ่านการใช้ความเย็น LNG มาจัดสร้างห้องเย็นขนาดใหญ่ดูแลภาคเกษตรภาคตะวันออกนั้นขณะนี้ผมเองก็เร่ง บมจ.ปตท.ที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำห้องเย็นอยู่ก็อยากให้รีบ ขณะเดียวกันก็ต้องดึงสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเข้ามาเพื่อดึงดูดการลงทุน" นายสมคิดกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...