xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.ปิดดีล! คิงเพาเวอร์ จ่ายค่าตอบแทนปีแรกรวมกว่า 2.35 หมื่นล..คาดเซ็นสัญญาใน 1-2 สัปดาห์นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บอร์ด ทอท.ปิดดีลประมูล ไฟเขียว "คิง เพาเวอร์ " ชนะดิวตี้ฟรี และเชิงพาณิชย์ ที่สุวรรณภูมิและ ดิวตี้ฟรี 3 สนามบินภูมิภาค สัญญา28 ก.ย. 63 -31 มี.ค. 74 เผยจ่ายผลตอบแทนดิวตี้ฟรี สุวรรณภูมิปีแรก 15,419 ล. เชิงพาณิชย์ 5,798 ล. ส่วนดิวตี้ฟรีอีก 3 สนามบินปีแรกจ่าย2,331 ล.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดทอท.วันนี้ (19 มิ.ย) มีมติอนุมัติผลการประมูลให้สิทธิเอกชนประกอบกิจการ จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการให้สิทธิประกอบกิจการจําหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จํากัด เป็นผู้ชนะประมูล

2.โครงการให้สิทธิประกอบกิจการจําหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จํากัด เป็นผู้ชนะ

3.โครงการให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จํากัด เป็นผู้ชนะ

โดย จะได้รับสิทธิประกอบกิจการ มีกําหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2574 (10 ปี 6 เดือน)

นายนิตินัยกล่าวว่า คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญากับคิงเพาเวอร์ฯได้ภายใน1-2 สัปดาห์นี้ โดยขณะนี้ได้ส่งร่าง สัญญาให้อัยการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ มีความ
จำเป็นต้องเร่งรัด เนื่องจาก ปัจจุบัน การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 มีความก้าวหน้า เข้าสู่ขั้นตอนวางระบบ และการจัดพื้นที่ภายใน ซึ่งจะต้องมีการวางผังร้านค้าต่างๆ แล้ว

สำหรับผลการพิจารณา ดิวตี้ฟรี สนามบินสุวรรณภูมิ นั้น บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ได้คะแนนสูงสุด 94.30 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 15,419 ล้านบาท

อันดับ 2 กิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ได้ 83.10 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 8,516,653,333 บาท

อันดับ 3 บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด และ WDFG UK LIMITED ได้ 78.85 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 7,255 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี (Minimum Guarantee) ปีแรกเป็นเงินจำนวน 15,419,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังกล่าว ทอท. จะปรับค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีให้สอดคล้องกับอัตราเงินเพ้อที่อ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ และการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร (ระหว่างประเทศ) ของทุกๆ ปี ตลอดอายุสัญญา

ซึ่ง นอกจากค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้ว แผนธุรกิจอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคะแนนด้านเทคนิค ยังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะ โดยบริษัทที่เข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนในแต่ละด้านของบริษัทตนเองกับทาง ทอท. ได้ต่อไป

ส่วนโครงการดิวตี้ฟรี ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จํากัด ได้ 96.10 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,331 ล้านบาท

กลุ่มบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด ได้ 86.72 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,012 ล้าน บาท อันดับ 3 กิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานภูมิภาค) ได้ 84.74 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,108,635,888 บาท

โครงการให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จํากัด
ได้ 95.20 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 5,798 ล้านบาท

โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ 80.81 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 3,003 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทอท.ยังคำนึงถึงการควบคุมราคาอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่าย โดยในเงื่อนไขการประกอบกิจการได้ระบุว่าผู้ได้รับสัมปทานจะต้องควบคุมให้ราคาอาหารและเครื่องดื่มของผู้ประกอบการรายย่อยไม่ให้สูงเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด

นอกจากการควบคุมราคาอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ทอท.มีนโยบายป้องกันไม่ให้ผู้รับสัมปทานเอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อยโดยได้ระบุในขอบเขตงานและเงื่อนไขการประกอบกิจการ มิให้ผู้รับสัมปทานผลักภาระให้ผู้ประกอบการรายย่อยเกินระดับที่ ทอท.ควบคุม

กำลังโหลดความคิดเห็น...