xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เดินหน้าคุมเครื่องชั่ง ป้องเกษตรกร-นักเดินทาง-ผู้บริโภค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการค้าภายในเล็งขึ้นทะเบียน “เครื่องชั่งรถยนต์” 3 หมื่นเครื่องทั่วประเทศ พร้อมซอฟต์แวร์ที่ใช้ ป้องกันตุกติกเอาเปรียบเกษตรกร เผยยังจะเข้าไปดูแลเครื่องชั่งสนามบินก่อนเช็กอินขึ้นเครื่องด้วย ดูแลนักเดินทางไม่ให้โดนเอาเปรียบ ส่วนปั๊มน้ำมันดึงเจ้าของเข้ามาช่วยคุมเครื่องชั่ง ให้เจ้าของตลาด หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาช่วยตรวจตรา

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะให้ขึ้นทะเบียนเครื่องชั่งรถยนต์ที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 3 หมื่นเครื่อง เพื่อให้สามารถติดตามได้ว่ามีเครื่องชั่งอยู่ตรงไหน มีใครเป็นผู้ดูแล และยังจะให้ผู้ที่ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในเครื่องชั่งรถยนต์ดังกล่าวต้องมาขึ้นทะเบียนด้วย เพื่อที่จะติดตามได้กรณีตรวจสอบพบปัญหาจากการใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การดูแลเกษตรกร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ต้องใช้บริการเครื่องชั่งรถยนต์

“การชั่งสินค้าเกษตรเวลาซื้อขาย ส่วนใหญ่เกษตรกรจะขับรถกระบะ หรือรถบรรทุกเล็ก แล้วขนสินค้าเกษตรมาขาย มาถึงที่ซื้อก็เอาขึ้นเครื่องชั่งทั้งรถ คิดน้ำหนักสินค้าเกษตรด้วยการหักน้ำหนักรถออกไป แต่ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการบางรายเอาเปรียบเกษตรกรด้วยการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่ใช้คำนวณน้ำหนัก ทำให้หนักเกินจริง ซึ่งกรมฯ เคยจับได้คาหนังคาเขามาแล้ว จึงต้องการเข้าไปดูแลและจัดระเบียบเครื่องชั่งที่มีอยู่ทั้งหมด” นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวว่า กรมฯ ยังมีแผนที่จะเข้าไปดูแลเครื่องชั่งที่อยู่ในสนามบิน ที่ใช้ชั่งสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินตอนเช็กอินว่าเป็นเครื่องชั่งที่มีมาตรฐานถูกต้องหรือไม่ เพราะหากไม่ได้มาตรฐานผู้บริโภคอาจถูกเอารัดเอาเปรียบได้ เพราะค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำหนักที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้มีราคาสูงมาก โดยเบื้องต้นจะเน้นการตรวจสอบสายการบินต้นทุนต่ำก่อน เนื่องจากมีการเข้มงวดเรื่องน้ำหนักมาก และยังจะตรวจสอบเครื่องชั่งก่อนขึ้นเครื่องด้วย โดยเฉพาะการชั่งสัมภาระติดตัวของผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่กำหนดไว้ที่ 7 กิโลกรัม (กก.)

สำหรับการตรวจสอบมาตรวัดปั๊มน้ำมัน เดิมกรมฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงได้ร่วมมือกับเจ้าของปั๊มน้ำมัน ทั้ง ปตท., บางจาก, เชลล์, เอสโซ่, คาลเท็กซ์ เป็นต้น ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบ โดยกรมฯ จะช่วยฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ และให้เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบแทนกรมฯ แต่หากต่อไปมีการร้องเรียนว่ามีการเติมน้ำมันไม่เต็มลิตร และหากกรมฯ ไปตรวจสอบพบผิดจริง เจ้าของแบรนด์ปั๊มน้ำมันก็ต้องรับผิดชอบก่อน

ขณะที่การตรวจสอบเครื่องชั่งในตลาดสด กรมฯ จะใช้วิธีการเดียวกับการตรวจสอบปั๊มน้ำมัน โดยจะมอบหมายให้เจ้าของตลาด และองค์กรท้องถิ่นที่ดูแลตลาดให้เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเครื่องชั่งในตลาด ถือเป็นการดูแลตัวเอง แต่กรมฯ ไม่ได้ทอดทิ้ง ยังจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบซ้ำต่อเนื่อง โดยตลาดใด มีคุณสมบัติเครื่องชั่งเที่ยงตรง ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค กรมฯ ก็จะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ ซึ่งจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดอีกทางหนึ่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...