xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มทรูสนับสนุนโครงการแข่งขันว่าความในศาลจําลอง ประจําปี 2562

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันว่าความในศาลจําลอง ประจําปี 2562 ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และความสําคัญของการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

วานนี้ (12 มิ.ย.) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย คุณสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษา ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด / ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย คุณสุธิศา พุกกะเวส ประธานชมรมฯ / องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) โดย Mr. Norihisa KATO Director เปิดโครงการแข่งขันว่าความในศาลจําลอง ประจําปี 2562 (CIPITC Moot Court Competition 2019) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ได้นำความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จำลอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต และสร้างความตระหนักให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาสายนิติศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อต่อยอดให้ศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในระดับสูงต่อไป