xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่ม ปตท.ร่วมกับ 30 ภาคีภาครัฐสนับสนุน “อินโนสเปซ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา รวม 30 องค์กร ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพของไทย โดยอินโนสเปซจะตั้งอยู่ในสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) สถาบันการศึกษาบนพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแหล่งการศึกษาและผลิตงานวิจัยที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย พร้อมกันนี้ ปตท.จะส่ง ExpresSo ทีมคนรุ่นใหม่ของ ปตท.ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันสตาร์ทอัพภายในประเทศมาแล้วหลายๆ โครงการ เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนาและบ่มเพาะสตาร์ทอัพในเชิงลึก สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...