xs
xsm
sm
md
lg

ยุบ “สบพน.” 24 ก.ย.รับ พ.ร.บ.น้ำมันฯ ข่าวดี! LPG โลกลดเงินอุดหนุนยังไม่เกินเพดาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สบพน.” เตรียมนับถอยหลังถูกยุบหลัง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ มีผลบังคับใช้ 24 ก.ย.นี้ โดยจะเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทน พร้อมสรุปแผนรับวิกฤตราคาน้ำมัน ยุทธศาสตร์บริหารและแผนทยอยเลิกชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่จ้างสถาบันปิโตรเลียมศึกษาก่อน กม.มีผล ขณะที่ข่าวดีราคาแอลพีจีโลกลดลง ด้าน NGV ที่ ปตท.อุดหนุนราคาให้กับรถสาธารณะจะใช้เงินกองทุนฯ หรือไม่อยู่ที่นโยบายรัฐนายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือ สบพน. เปิดเผยว่า พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 พ.ค. จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ก.ย.นี้ ดังนั้น ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ดังกล่าวจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ยื่นเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อออกพระราชกฤษฎีกายุบ สบพน.เพื่อให้สอดรับกับ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ ขณะเดียวกันก็จะมีการตั้งสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมาทำหน้าที่แทน

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวกำหนดวงเงินที่เก็บจากผู้ใช้น้ำมันสุทธิไม่เกิน 40,000 ล้านบาท กู้ได้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หากเกินจากนั้นจะต้องเสนอ ครม.ออกพระราชกฤษฎีกา และการใช้เงินจะต้องนำมารักษาเสถียภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกรณีวิกฤตการณ์ด้านน้ำมัน โดยในเรื่องดังกล่าวจึงได้ว่าจ้างให้สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยดำเนินการศึกษา 3 ด้าน คือ 1. แผนรองรับวิกฤตราคาน้ำมัน 2. ยุทธศาสตร์การบริหารกองทุนน้ำมันฯ และ 3. แผนลดการชดเชยน้ำมันจากเชื้อเพลิงชีวภาพภายใต้ พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดให้เลิกการชดเชยในระยะเวลา 3 ปีหลัง กม.มีผลบังคับใช้ และหากจะต่อให้ต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี

"เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำรองรับมี 4 เรื่องนอกเหนือจากวางโครงสร้างบริหารของสำนักงานใหม่ที่จะต้องเร่งให้เสร็จก่อน ก็จะมี 3 เรื่องที่ให้สถาบันปิโตรเลียมศึกษาซึ่งหากเป็นไปได้ก็อยากให้เสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องแผนรองรับวิกฤตน้ำมันที่สถาบันปิโตรเลียมเองก็คงจะชัดเจนว่าวิกฤตน้ำมันนั้นอยู่ระดับใด ซึ่งนิยามวิกฤตน้ำมันเบื้องต้นคือราคาน้ำมันที่ขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบเศรษฐกิจ ซึ่ง พ.ร.บ.น้ำมันฯ ออกมาเพื่อทำให้มีความชัดเจนจากเดิมที่อาศัยคำสั่งนายกรัฐมนตรีดำเนินการ" นายวีระพลกล่าว

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างการทำงานจะเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะมีทั้งหมด 15 คน โดยมีกรรมการ 11 คนมาโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาจากสรรหา 4 ตำแหน่ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ดังนั้น เมื่อกฎหมายบังคับ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่เดิมจะต้องพิจารณานโยบายน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะตัดหน้าที่นี้ออกไปและไปดูเรื่องไฟฟ้าเป็นหลักแทน

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งเอทานอล และไบโอดีเซลภายใต้ พ.ร.บ.น้ำมันฯ ขึ้นอยู่กับแนวทางดำเนินงานของรัฐบาลใหม่ว่าจะมีการอุดหนุนอย่างไร รวมถึงจะมีการร่าง พ.ร.บ.พลังงานทดแทนขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะหรือไม่ เช่นเดียวกับราคา NGV ที่ขณะนี้ได้ลอยตัวราคาแล้วแต่ บมจ.ปตท.ยังคงดูแลส่วนของการอุดหนุนให้กับรถสาธารณะ ซึ่งจุดนี้จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มาดูแลแทนหรือไม่ก็อยู่ที่ระดับนโยบายเช่นกัน

ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันฯ อยู่ที่ 41,435 ล้านบาท แต่บัญชีแอลพีจีติดลบ 6,609 ล้านบาท ทำให้ฐานะกองทุนสุทธิอยู่ที่ 34,826 ล้านบาท โดยมีเงินไหลเข้ากองทุนน้ำมันเฉลี่ย 1,371 ล้านบาทต่อเดือน โดยแนวโน้มราคาแอลพีจีตลาดโลกขณะนี้ลดลงต่อเนื่องทำให้กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยอยู่ 0.32 บาทต่อลิตรหรือมีเงินไหลเข้าเดือนละ 29 ล้านบาท ในระยะสั้นจึงไม่น่าจะเกินวงเงินติดลบ 7,000 ล้านบาทที่ กบง.กำหนดไว้
กำลังโหลดความคิดเห็น...