xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.เปิดศูนย์ระบบท่อฯ เขต 10 เน้นปลอดภัย ดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก๊าซธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ เพราะใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า และสามารถใช้งานได้หลากหลาย หลังผ่านกระบวนการแยกก๊าซจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เช่น เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ เป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาด ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นๆ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยของเราถือเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร และมีการขยายโครงข่ายเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา ปตท.จึงจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมในพิธี ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฯ แห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 ณ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออก พร้อมตอบสนองการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้สามารถส่งก๊าซธรรมชาติจากระยองถึงผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัย และควบคุมระบบการจ่ายก๊าซให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 ถือเป็นหนึ่งในศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อกว่า 12 แห่งทั่วประเทศ รับผิดชอบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจีนบุรี รับผิดชอบระยะทางรวม 159 กิโลเมตร (จากท่อเส้นที่ 4 ทั้งหมด 298 กิโลเมตร) โดยมีความสามารถในการขนส่งก๊าซธรรมชาติได้สูงสุด 1,700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจะรับผิดชอบท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวว่า การตั้งศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อใน จ.ฉะเชิงเทรา ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศ อีกทั้งชุมชนจะอุ่นใจที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ในพื้นที่ สามารถดูแล ให้ความรู้เรื่องท่อส่งก๊าซ รวมถึงด้านความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาชุมชน สังคมโดยรอบ เพราะสังคมจะดีได้ก็ด้วยวินัยที่จะต้องช่วยกันรักษาดูแลความปลอดภัยร่วมกัน

ขณะที่ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กล่าวว่า ก๊าซธรรมชาติมีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ปตท. จึงจำเป็นต้องขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซ พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมสนับสนุนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปตท.เชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ

นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 แห่งนี้ยังให้ความสำคัญต่อชุมชนรอบพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ และตามแนวท่อส่งก๊าซ เน้นส่งเสริมด้านการศึกษาและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ชุมชนด้วยโครงการต่างๆ เช่น โครงการพลังงานเพื่อชุมชน โครงการมอบทุนการศึกษา ปตท. โรงเรียนแนวท่อฯ โครงการสัมมนาผู้นำชุมชนแนวท่อส่งก๊าซฯ โครงการกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการโรงเรียนนิทรรศการสัญจร อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...