xs
xsm
sm
md
lg

นัดถกค่าโง่โฮปเวลล์! 31พ.ค.ตรวจสอบตัวเลขและแนวทางเจรจา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะทำงาน “คมนาคม” นัด 31 พ.ค.หารือแนวทางชดใช้ค่าโง่โฮปเวลล์ รอ ร.ฟ.ท.ประมวลข้อมูล สรุปตัวเลข ก่อนเดินหน้าเจรจา และเตรียมตั้งคณะทำงานสอบสวน ลงโทษคนทำผิด

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) คืนเงินชดเชยกับ บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จากการบอกเลิกสัญญา ว่า ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ซึ่งคณะทำงานจะดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1. พิจารณามูลค่าความเสียหายและค่าชดเชยรวมกับดอกเบี้ย 2. แนวทางการเจรจา 3. แหล่งเงินที่จะนำมาจ่ายชดเชย


ทั้งนี้ คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กระทรวงคลัง สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ร.ฟ.ท. โดยเมื่อมีแนวทางและมูลหนี้ที่ชัดเจนจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับ กรณีที่ภาครัฐเสียหาย โดยกระทรวงคมนาคมจะตั้งคณะทำงานอีกชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาในเรื่องละเมิดและหาผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

ด้านนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาแนวทางกรณีโฮปเวลล์ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กล่าวว่า คณะทำงานจะประชุมนัดแรกในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เพื่อเร่งกำหนดแนวทาง ทั้งนี้ต้องขึ้นกับข้อมูลที่ ร.ฟ.ท.จะรวบรวมมาหารือในที่ประชุมด้วยว่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนแค่ไหน เนื่องจากโครงการนี้มีข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องมาก และเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเก่าด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้บังคับคดี ให้บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ชนะคดีตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ภาครัฐจ่ายรวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่บริษัทได้ชำระเป็นค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ ร.ฟ.ท. ถึงก่อนวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 2,850 ล้านบาท รวมถึงเงินค่าออกหนังสือค้ำประกัน 38 ล้านบาท และเงินค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับคดีถึงที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...