xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์”ลงนาม MOU กับจังหวัดวากายามะ ดึงประสบการณ์ SMEs ญี่ปุ่น ช่วย SMEs ไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ปลัดพาณิชย์” เป็นประธานการลงนาม MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับจังหวัดวากายามะ สร้างเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนา SMEs ร่วมกัน มั่นใจช่วย SMEs ไทยมีโอกาสเปิดตัวออกสู่ตลาดโลก และขยายตลาดเมืองรองในญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 28 พ.ค.2562 นายโยชิโนบุ นิซากะ (Mr. Yoshinobu NISAKA) ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมมือกันในการสร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs ระหว่างกัน และยังเป็นการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ให้สามารถเปิดตัวสินค้าและบริการท้องถิ่นขยายสู่ตลาดตามนโยบายผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก (Local to Global)

“การจัดทำ MOU ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการลงนามร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดของญี่ปุ่น นอกเหนือจากการลงนาม MOU ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2561 ที่ผ่านมา และยังสอดคล้องกับนโยบายของกรมฯ ที่มุ่งขยายตลาดเมืองรอง โดยมั่นใจว่าหลังจากลงนาม MOU กันแล้ว จะทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือในการพัฒนา SMEs ร่วมกันได้ และใช้จุดแข็งที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ในการขับเคลื่อน SMEs ออกสู่ตลาดโลก”นายบุณยฤทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดวากายามะ เป็นจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งในด้านการผลิตสำคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เหล็ก เครื่องจักรกลและอาหาร มีสัดส่วนของ SMEs ในระดับสูง โดยกลุ่ม SMEs หลัก ได้แก่ เครื่องหนัง สิ่งทอ ของใช้ในครัวเรือน เครื่องเขิน เฟอร์นิเจอร์ สินค้าอาหารแปรรูป เป็นต้น โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้น จะเป็นเวทีที่จะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ของทั้งสองฝ่าย เพราะจังหวัดวากายามะมีโยบายในการส่งเสริมให้ SMEs ดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสร้างโอกาสในการส่งออกให้กับ SMEs ตามนโยบายการ Local to Global

ขณะเดียวกัน ยังมีจุดแข็ง เป็นพื้นที่ผลิตเครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น นอกเหนือจากกรุงโตเกียวและจังหวัดเฮียวโงะ และยังเป็นจังหวัดที่มีจุดแข็งในด้านการเกษตรและอาหาร มีสินค้าเกษตรที่ประสบความสำเร็จ เช่น ส้มแมนดาริน และจังหวัดวากายามะยังได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ของตนเองออกไปทำตลาดต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ประกอบการจากสมาคมเครื่องหนังจังหวัดวากายามะ (Wakayama Tanners Association) จำนวน 9 บริษัท ได้ร่วมแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้า STYLE ระหว่างวันที่ 17-21 ต.ค.2561 และยังได้นำคณะผู้ประกอบการสินค้าอาหาร จำนวน 5 บริษัทเข้าร่วมออกคูหาในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX 2019 ที่กำลังจัดขึ้นด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...