xs
xsm
sm
md
lg

DITP จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า สร้างโอกาสค้าขาย ลงทุนกับจังหวัดวากายามะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดวากายามะ ช่วยผู้ประกอบการไทยเพิ่มโอกาสในการขยายการค้า การลงทุนระหว่างกัน เผยเตรียมใช้ “วากายามะ โมเดล” ขยายเข้าสู่จังหวัดอื่นของญี่ปุ่น เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการของไทยต่อไป

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น จังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ว่ากรมฯ ได้ร่วมมือกับจังหวัดวากายามะ นำโดยนายโยชิโนบุ นิซากะ (Mr. Yoshinobu NISAKA) ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ ที่ได้นำภาคเอกชนรายสำคัญของจังหวัดวากายามะจำนวน 19 ราย เดินทางมาไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า (Business networking) กับผู้ประกอบการไทย ณ โรงแรม Okura Prestige กรุงเทพฯ

“การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้าในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสและขยายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการของไทย ในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ทำให้สินค้าของไทยมีโอกาสขยายเข้าสู่ตลาดเมืองวากายามะ ซึ่งเป็นเมืองรองของญี่ปุ่นได้ และยังจะได้รับการถ่ายทอดจุดแข็งของผู้ประกอบการญี่ปุ่น ทั้งในด้านการผลิต สินค้าเกษตร และเครื่องหนัง ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถนำมาปรับใช้ในการผลิตสินค้าไทยได้”

สำหรับจังหวัดวากายามะ มีอุตสาหกรรมหลักอยู่ในภาคการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เหล็ก เครื่องจักรกล และอาหาร มีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมาก โดยกลุ่ม SMEs หลัก ได้แก่ เครื่องหนัง สิ่งทอ ของใช้ในครัวเรือน เครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์ และอาหารแปรรูป เป็นต้น และยังมีชื่อเสียงและจุดแข็งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตเครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนอกเหนือจากกรุงโตเกียวและจังหวัดเฮียวโงะ

นายภูสิตกล่าวว่า กรมฯ มีแผนที่จะเชิญนักธุรกิจไทยที่สนใจ เดินทางไปเยือนจังหวัดวากายามะ เพื่อศึกษาโอกาสทางการค้าและความร่วมมือระหว่างกันในเร็วๆ นี้ และยังได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในญี่ปุ่น ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับจังหวัดอื่นๆ ในญี่ปุ่นที่มีศักยภาพ ในลักษณะ “Wakayama Model” เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วย

ในปี 2561 ไทยและญี่ปุ่นมีมูลค่าการค้า รวม 60,201.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.24% และญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 32% ของโครงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด


กำลังโหลดความคิดเห็น...