xs
xsm
sm
md
lg

สบพ.เปิดตลาด สปป.ลาว โรดโชว์หลักสูตร พัฒนาบุคลากรการบิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สบพ.นำทีมผู้บริหาร พบ รมต.โยธาธิการและขนส่ง และ ผู้บริหารกรมการบิน สปป.ลาว ร่วมหารือ แผนการพัฒนาบุคลากรการบินร่วมกัน ในกลุ่ม CLMV

พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะ Dr.Santisook SIMMALAVONG รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว โดยมีรองอธิบดีกรมการบินพลเรือน รองอธิบดีกรมแผนงานและผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินพลเรือนร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรการบินของ สปป.ลาว

ทั้งนี้ เนื่องจากกิจการบินของ สปป.ลาวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและมีการเตรียมแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่ภาคพื้น และนักบินให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสถาบันการบินพลเรือน มีความพร้อม ในการช่วยพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรการบินของ สปป.ลาว ตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการบริหารงานของสนามบินวัดไต ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่นในการเข้ามาช่วยบริหารและพัฒนาท่าอากาศยานให้มีความพร้อมและมีความทันสมัย จากการประชุมร่วมกันพบว่า ทุกหน่วยมีความต้องการบุคลากรการบินทั้งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นและภาคอากาศ

สำหรับการเข้าพบและนำเสนอภารกิจ แผนพัฒนา สบพ. รวมถึงความพร้อมของ สบพ.ในการพัฒนาบุคลากรการบินตามมาตรฐานสากล กับผู้บริหารของหน่วยงานด้านการบินของ สปป.ลาว ถือเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้หน่วยงานได้ทำความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม CLMV

อีกทั้ง Mr.Vanhpheng CHANTHAPHONE อธิบดีกรมการบินพลเรือน และรองอธิบดีทั้ง 3 คน ได้แก่ Mr.Bountaeng SYMOON , Mr.Viengxay SINGKHAM และ Mr.Bouakhao KHOUNPHAYA ปัจจุบันรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินพลเรือน และผู้บริหารกรมการบินพลเรือน ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของ สบพ.ทั้งหลักสูตรภาคพื้นภาคอากาศ อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...