xs
xsm
sm
md
lg

3 การไฟฟ้าผนึกกำลังนำร่องบังคับใช้มาตรการ EERS ตั้งเป้าประหยัดไฟปีนี้ 20 ล้านหน่วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


3 การไฟฟ้าผนึกกำลังเดินหน้านำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน หรือมาตรการ EERS ตั้งเป้าประหยัดไฟฟ้าในปี 2562 ได้กว่า 20 ล้านหน่วย ขณะที่ กฟผ. ปตท. กฟน. และ ร.ฟ.ท.เตรียมจับมือพัฒนาสมาร์ทซิตี้

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ผนึกกำลังเดินหน้านำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน หรือมาตรการ EERS พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับพันธมิตรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ

นายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า มาตรการ EERS มีเป้าหมายเพื่อนำร่องศึกษาถึงผลการลดการใช้ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และศักยภาพของภาคการใช้ไฟฟ้าต่างๆ จากการลงพื้นที่จริง โดยในปี 2562 กฟน.มีโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ กฟน.ล้างแอร์ลดโลกร้อน เป็นโครงการที่ กฟน.ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประจำทุกปีในอัตราค่าบริการพิเศษเพียง 300 บาท จำนวนจำกัดที่ 25,000 เครื่อง โครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอด LED ซึ่งนำร่องในกลุ่มอาคาร/โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย กฟน.จะสนับสนุนผลประหยัดให้หน่วยละ 1 บาท รวมทั้งโครงการจำนวน 1 ล้านบาท และโครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงาน คาดว่าจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ในปลายปี 2562

นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการ PEA กล่าวว่า ในส่วนของ PEA ได้ดำเนินงานเพื่อรองรับมาตรการ EERS ในช่วงโครงการนำร่องฯ ปี 2562 ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และครัวเรือน ให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบธุรกิจ ESCO โดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค และการจัดงานสัมมนาในรูปแบบ ESCO Matching หรือประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการ EERS และเป็นสื่อกลางให้กับลูกค้า กับผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO โดย PEA จะเข้าไปดำเนินการตรวจวัด และวิเคราะห์ประเมินผลการประหยัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่สนใจดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะจัดครั้งแรกในวันที่ 3 มิถุนายนนี้

นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.ได้บูรณาการงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ามาเป็นแนวทางและแผนงานโครงการนำร่องในปี 2562 โดยตั้งเป้าประหยัดไฟฟ้าในปี 2562 ได้กว่า 20 ล้านหน่วย ส่วนในปี 66 วางเป้าลดใช้ไฟฟ้าลง 210 ล้านหน่วย/ปี โดย กฟผ.ตั้งโครงการที่ปรึกษาพลังงานเข้าให้คำปรึกษา ตรวจวัดการใช้พลังงาน ตั้งเป้าลดใช้ไฟฟ้ากว่า 10 ล้านหน่วย เป็นต้น

นอกจากนี้ กฟผ. ร่วมกับ บมจ.ปตท. (PTT), กฟน. และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะร่วมกันพัฒนาสมาร์ทซิตี้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ คาดว่าจะมีข้อสรุปเร็วๆ นี้ ส่วนความคืบหน้าโครงการศึกษาและพัฒนา Smart City ในด้านพลังงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ.กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในด้านพลังงาน (Energy Digital Platform) มาประยุกต์ใช้ในนิคมอุตสาหกรรมนั้น ล่าสุดได้คัดเลือกให้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเป็นต้นแบบดำเนินในโครงการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...