xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหากระเทียมนำเข้า ป้องกันกระทบเกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์” ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมนำเข้ากระเทียม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิต และผู้บริโภคได้บริโภคกระเทียมที่มีคุณภาพ เตรียมเพิ่มการป้องกันการลักลอบนำเข้าตามตะเข็บชายแดน อย.เข้มตรวจสารตกค้าง สารปนเปื้อน มกอช.กำหนดมาตรฐานกระเทียม ส่วนพาณิชย์ส่งทีมตรวจการขนย้าย ทั้งทางบก ทะเล ใน 52 จังหวัด พร้อมประสานสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีผู้รับจ้างนำเข้ากระเทียม

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประชุมหารือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและกำกับดูแลการนำกระเทียมจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายแข่งขันกับกระเทียมที่ปลูกในประเทศ ที่ปริมาณนำเข้ามีมากขึ้นจนทำให้ผลผลิตภายในประเทศมีปัญหาด้านราคาและเกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ โดยพบว่าการนำเข้ามีทั้งการนำเข้าโดยผิดกฎหมาย และบางส่วนเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด จึงได้เห็นชอบให้ส่วนราชการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้การนำเข้ากระเทียมเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตและช่วยผู้บริโภคให้ได้บริโภคกระเทียมที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าตามตะเข็บชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน กำกับดูแลให้ผู้นำเข้าสำแดงราคากระเทียมนำเข้าที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในตลาด เพื่อให้กระเทียมในประเทศสามารถแข่งขันราคาได้ รวมทั้งจะให้กรมศุลกากรใช้หนังสือขออนุญาตขนย้ายกระเทียมนำเข้าประกอบการตรวจปล่อยออกจากด่าน ส่วน อย.จะเข้มงวดตรวจสอบสารตกค้าง สารปนเปื้อนในกระเทียมนำเข้าที่หน้าด่าน และกำกับดูแลให้ผู้นำเข้าจัดเก็บกระเทียมนำเข้าตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ตามการขออนุญาตนำเข้าและสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ขณะที่ มกอช.จะพิจารณากำหนดมาตรฐานกระเทียมนำเข้า และการออกใบรับรองมาตรฐาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศต่อไป

ส่วนกระทรวงพาณิชย์ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการขนย้ายกระเทียมนำเข้าที่มีการขนเข้า-ออก ทั้งทางบกและทะเล ในพื้นที่ 52 จังหวัด รวมทั้งการครอบครองและการจัดทำบัญชีคุมกระเทียมนำเข้าของผู้ประกอบการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) อย่างต่อเนื่อง และจะประสานให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีรายได้จากผู้รับจ้างนำเข้ากระเทียม เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีรายได้จากการจำหน่ายกระเทียมนำเข้าด้วย

“กรมฯ ยังได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการนำเข้าและรับฝากเก็บกระเทียมได้รับทราบแนวทางการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยในส่วนของการขออนุญาตขนย้าย กรมฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกทางหนึ่ง และขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของส่วนราชการอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรมฯ จะได้ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อไป” นายวิชัยกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...