xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยเดือน เม.ย. 18 ราย นำเงินทำธุรกิจ 2.7 พันล้าน จ้างงาน 897 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไฟเขียวคนต่างชาติลงทุนในไทยเดือน เม.ย.จำนวน 18 ราย นำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ 2,762 ล้านบาท จ้างแรงงานคนไทย 897 คน และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้าน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า เดือน เม.ย. 2562 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ จำนวน 18 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน มีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 2,762 ล้านบาท ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 897 คน และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้กับไทย

ทั้งนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันและซ่อมแซมการกัดกร่อนท่อส่งน้ำมัน องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตตัวก๊าซของอุปกรณ์กำเนิดก๊าซในถุงลมนิรภัยรถยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครื่องสูบจ่ายเคมีและเครื่องสูบจ่ายเคมีระบบลม องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประตูอัตโนมัติของรถไฟฟ้า องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องถ่ายภาพภายในหลอดเลือดโดยใช้คลื่นแสง (OFDI) เป็นต้น

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่ม จำนวน 6 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม และจีน มีเงินลงทุนจำนวน 1,156 ล้านบาท ได้แก่ บริการวิจัยและพัฒนาอะลูมิเนียม บริการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตตัวกำเนิดก๊าซซึ่งเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์กำเนิดก๊าซในถุงลมนิรภัยของรถยนต์ บริการทำการตลาดและส่งเสริมการขายยารักษาโรคมนุษย์ บริการให้เช่าอาคารศูนย์กระจายสินค้าพร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก บริการทางบัญชี บริการรับค้ำประกันหนี้

2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 3 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ อังกฤษ และเวลส์ มีเงินลงทุนจำนวน 33 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้เช่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการติดตั้งตะแกรงที่ใช้สำหรับปลูกพืชบนหลังคาและระบบรดน้ำบนหลังคาอาคาร การทำกิจการโฆษณาโดยการให้ใช้พื้นที่ป้ายทาวเวอร์ภายในสถานีบริการน้ำมัน

3. ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 1 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศอิตาลี และมีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท คือ การค้าส่งเครื่องสูบจ่ายสารเคมี และเครื่องควบคุมการสูบจ่ายสารเคมี

4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาเอกชน จำนวน 8 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่น และจีน มีเงินลงทุนจำนวน 1,564 ล้านบาท เช่น บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกลั่นน้ำมัน บริการด้านวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง ภายใต้โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประตูอัตโนมัติรถไฟฟ้าสายสีเหลือง บริการจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสารเคมีที่ได้จากบิวทาไดอิน บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสารเคมีที่ได้จากไอโซบิวทิลีน

ส่วนยอดรวมตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. 2562 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตจำนวน 69 ราย ลดลง 18% มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99% เนื่องจากมีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น บริการรับค้ำประกันหนี้ บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการแม่เมาะ บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...