xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวเชื่อมหนองคาย-เวียงจันทน์-ร.ฟ.ท.เร่งแบบไฮสปีดไทย-จีน เฟส 2 ตอกเข็มปี 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.เห็นชอบเชื่อมรถไฟความเร็วสูง “หนองคาย-เวียงจันทน์” ด้าน “อาคม” เตรียมลงนาม MOC ร่วม 3 ฝ่าย “ไทย-ลาว-จีน” 25 เม.ย.นี้ ที่ปักกิ่ง ส่วน ร.ฟ.ท.เตรียมจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างไฮสปีดไทย-จีน เฟส 2 ช่วงโคราช-หนองคาย คาดประมูลตอกเข็มกลางปี 63

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 เม.ย. ได้อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยจะมีการลงนามในวันที่ 25 เม.ย. 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีการประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (Belt and Road Forum for International Cooperation) ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย. 2562

การเชื่อมต่อรถไฟจากหนองคาย-เวียงจันทน์ ตามกรอบความร่วมมือจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) โดยมีทางรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (Standard gauge) ขนาด 1.435 เมตร 1คู่ เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ ระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ โดยฝั่งไทยจะมีสถานีที่หนองคาย รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศของรถไฟความเร็วสูง และมีทางรถไฟขนาด 1 เมตร สำหรับเชื่อมต่อกับรถไฟทางคู่ที่สถานีนาทา รองรับทั้งผู้โดยสารและสินค้า

โดยหลักการไทยและลาวจะออกค่าก่อสร้างสะพานกันคนละครึ่ง กำหนดให้การก่อสร้างได้เห็นร่วมกันว่า สะพานทางรถไฟใหม่เชื่อมหนองคาย-เวียงจันทน์จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จพร้อมกับการก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ในปี 2566

สำหรับรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 355 กม. ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดงานโยธาเองโดยใช้มาตรฐานทางเทคนิครถไฟของจีน ซึ่งจีนจะช่วยให้คำแนะนำ และล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคายแล้วเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562

***ตั้งงบ 751 ล้านเตรียมจ้างที่ปรึกษาออกแบบเฟส 2 เริ่มก่อสร้างกลางปี 63

นายอาคมกล่าวว่า หลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด ใช้เวลาออกแบบประมาณ 6-8 เดือน คาดว่าจะประมูลและเริ่มก่อสร้างเฟส 2 ได้ประมาณกลางปี 2563 โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จปี 2566 สำหรับรถไฟไทย-จีนนั้นจะเปิดให้บริการ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เปิดในปี 2565 และช่วงนครราชสีมา-หนองคายเปิดให้บริการปี 2566

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รถไฟไทย-จีน เฟส 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ตั้งงบออกแบบรายละเอียด 751 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกลางปี 2562 จำนวน 112 ล้านบาท และงบประจำปี 2563 จำนวน 638 ล้านบาท ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เตรียมประมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบประมาณ 2 เดือน

โดยเฟส 2 จะใช้เวลาในการออกแบบรายละเอียดไม่มาก เนื่องจากนำผลการศึกษาและแบบเบื้องต้นที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้เคยออกแบบไว้ก่อนหน้านี้มาปรับปรุง รวมถึงนำมาตรฐานเทคโนโลยีของจีนที่ได้ออกแบบไว้ในเฟส 1 มาปรับใช้

สำหรับร่างบันทึกความร่วมมือฯ 3 ฝ่าย มีรายละเอียดดังนี้

1. การเชื่อมต่อโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และโครงการรถไฟระหว่างจีน-ลาว จะเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านระบบรางในภูมิภาค

2. ทางรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (Standard gauge) ของโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ จะใช้มาตรฐานทางเทคนิครถไฟของจีน โดยจะมีการสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ ซึ่งจะตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) และจะมีทางรถไฟทั้งขนาดทางมาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร

3. พิธีการศุลกากรและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณชายแดนจะตั้งอยู่ทั้งในบริเวณชายแดนของฝั่งไทยและฝั่งลาว โดยจะมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรบริเวณชายแดน

4. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และโครงการรถไฟจีน-ลาวไม่ตรงกัน จึงมีการแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 จะพิจารณาให้จัดตั้งสถานีท่าและสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว เพื่อเชื่อมต่อโครงการรถไฟจีน-ลาวมายังโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตรที่มีอยู่ของประเทศไทย
ระยะที่ 2 โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จะเชื่อมต่อกับสถานีดังกล่าวตามระยะที่ 1 เพื่อเชื่อมต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว และโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน

5. ไทยและลาวจะดำเนินการตามกระบวนการภายในเพื่อขอความเห็นชอบในการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ของแต่ละฝ่ายโดยเร็ว และจะพยายามให้การก่อสร้างโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์แล้วเสร็จในช่วงเวลาเดียวกับโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย โดยฝ่ายจีนจะเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินโครงการเชื่อมต่อฯ ในงานที่เกี่ยวข้องตามที่ไทยและลาวเห็นชอบและเป็นไปตามขั้นตอนภายในของประเทศตน

6. อาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมประสานงานสามฝ่าย เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการเชื่อมต่อฯ

7. โครงการเชื่อมต่อฯ จะไม่กระทบสิทธิของไทยและลาว เกี่ยวกับเขตแดนของทั้งสองประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...