xs
xsm
sm
md
lg

“สอน.” แจ้งข่าวดี! รัฐอัดกว่า 3 พันล้านช่วยชาวไร่อ้อย 50 บาท/ตัน จ่ายรอบแรก 26 เม.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สอน.” แจ้งข่าวดีรัฐจัดสรรงบประมาณรอบแรกช่วยเหลือปัจจัยค่าผลิตอ้อย 50 บาทต่อตัน โดยพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยงวดแรกผ่านบัญชี ธ.ก.ส. 26 เม.ย. 2562 นี้ วงเงินประเดิม 3,073 ล้านบาท ที่เหลือรอบสองคิดจากอ้อยเข้าหีบ 1 ก.พ. จนถึงปิดหีบที่คาดว่าจะปิดหมด 30 เม.ย.นี้


นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ภายใต้กรอบวงเงินจำนวน 6,500 ล้านบาท ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อตันอ้อย รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สอน.เสนอนั้น วันที่ 26 เม.ย.นี้จะเริ่มจ่ายเงินรอบแรกผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาแต่ละรายโดยตรง


"ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมจะจ่ายชาวไร่ในวันที่ 26 เม.ย.นี้ ซึ่งมีปริมาณอ้อยที่ขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่โรงงานเปิดหีบจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 จำนวน 61,460,684 ตัน สำหรับจ่ายให้แก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่ขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์จำนวน 134,465 ราย เป็นเงินจำนวน 3,073,034,245 บาท" นางวรวรรณกล่าว

สำหรับการจ่ายเงินรอบถัดไปคิดตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันสุดท้ายของการหีบอ้อย ซึ่งคาดว่าในฤดูการผลิตปี 2561/2562 จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 131 ล้านตัน และในขณะนี้ยังมีโรงงานน้ำตาลที่ยังไม่ได้ปิดหีบจำนวน 7 โรงงาน คาดว่าจะปิดหีบทั้งหมดภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้


ทั้งนี้ สอน.จะกำกับดูแลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตอย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริง สำหรับบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินให้ชาวไร่อ้อยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจาก ธ.ก.ส.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...