xs
xsm
sm
md
lg

“ศิริ” สั่ง กกพ.รื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าชงรัฐบาลใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ศิริ” สั่ง กกพ.ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่เพื่อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่รับมือกระแส disruptive technology ด้าน กกพ.ตั้งอนุกรรมการฯ ร่วม 3 การไฟฟ้าเพื่อเดินหน้าปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปจัดทำแผนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลของ disruptive technology เช่น การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (พีก) เกิดการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเกิดในช่วงกลางวัน ประมาณ 14.00-15.00 น. แต่ปัจจุบันพีกไฟฟ้าเกิดในช่วงกลางคืน ประมาณ 20.00 น. เพื่อเตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่

“เดิมการใช้ไฟช่วงกลางวันจะมีราคาแพง แต่เมื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกันมากๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ช่วงกลางวันจะมาช่วยตัดพีกลง ทำให้พีกไปเกิดช่วงกลางคืนแทน ซึ่งหากไม่วางโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมในอนาคตถ้ามีการติดตั้งโซลาร์ฯ มากขึ้นก็จะกระทบต่อระบบส่ง และอัตราค่าไฟฟ้าช่วงกลางคืนอาจแพงขึ้น” นายศิริกล่าว

ในปีนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ในระบบของ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รวมกันจะอยู่ที่ 30,300 เมกะวัตต์ ขณะที่กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศรวมกันประมาณ 32,000-34,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอที่จะรับมือกับพีกของประเทศในอีก 3-4 ปีนี้

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า ขณะนี้ กกพ.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรรมฯ ซึ่งมีตัวแทนจาก กกพ.และ 3 การไฟฟ้า (กฟผ., กฟภ. และ กฟน.) ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ จากนั้นจะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งน่าจะเริ่มประกาศใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ช่วงต้นปี 2563

ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างใหม่นั้นคาดว่าคงจะไม่แตกต่างไปจากปัจจุบันมากนัก เนื่องจากเท่าที่ติดตามสถานการณ์ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงหลักๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าน่าจะยังใกล้เคียงกับปัจจุบัน ประกอบกับในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (PDP 2018) หรือแผนพีดีพีฉบับใหม่ กำหนดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลาดแผน 20 ปี อยู่ที่ 3.58 บาทต่อหน่วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...