xs
xsm
sm
md
lg

อาเซียนเตรียมลงนามเอกสาร 2 ฉบับ ยกระดับการค้าบริการ-ปรับเงื่อนไขลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อาเซียนเตรียมลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ยกระดับเปิดเสรีบริการและปรับปรุงเงื่อนไขการลงทุนช่วงการประชุมรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการที่ภูเก็ต ชี้จะช่วยสร้างโอกาสไทยลุยลงทำธุรกิจบริการและเข้าไปลงทุนในอาเซียนได้เพิ่มขึ้น เผยจะหารือการเตรียมความพร้อมรับมือ 4IR ประเด็นเจรจาการค้าใหม่ๆ การปฏิรูป WTO และท่าทีการเจรจา RCEP

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ หรือ AEM Retreat ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย. 2562 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต โดยในการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการลงนามในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ คือ ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ATISA) และพิธีสารฉบับที่ 4 เพื่อแก้ไขความตกลงการลงทุนของอาเซียน (ACIA)

สำหรับความตกลง ATISA ที่ลงนามในครั้งนี้จะถูกนำมาใช้แทนกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2538 โดยจะมีการยกระดับมาตรฐานการจัดทำกฎระเบียบด้านบริการของสมาชิกอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าบริการเกินความจำเป็น รวมทั้งยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการใช้มาตรการทางการค้าบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพสามารถเติบโตในอาเซียน เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร บริการด้านก่อสร้าง เป็นต้น

ส่วนความตกลง ACIA ได้มีการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ เช่น ห้ามรัฐบาลกำหนดว่าสินค้าที่นักลงทุนจากอาเซียนผลิตจะต้องถูกส่งไปยังตลาดใดตลาดหนึ่งเท่านั้น ต้องเปิดโอกาสให้ส่งออกไปตลาดไหนก็ได้ และยังกำหนดให้นักลงทุนไม่สามารถฟ้องรัฐบาลในประเทศที่เข้าไปลงทุน หากมีการใช้มาตรการที่ระบุไว้ในข้อสงวน ยกตัวอย่างเช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับปรุงความตกลงฯ นี้จะช่วยดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในอาเซียน เพราะอาเซียนจะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน

น.ส.ชุติมากล่าวว่า รัฐมนตรียังจะมีการติดตามความคืบหน้าประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยผลักดันจำนวน 13 ประเด็น และประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การเตรียมความพร้อมรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม (4IR) การกำหนดท่าทีอาเซียนในประเด็นใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ในการเจรจาการค้า เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อม การค้าดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO) การปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน และท่าทีในการผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้ได้ข้อสรุปภายในปีนี้ รวมถึงการหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนเกี่ยวกับประเด็นที่ภาคเอกชนอาเซียนให้ความสำคัญ


กำลังโหลดความคิดเห็น...