xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ คาดเสร็จปี 65 เพิ่มขีดรับ 94 เที่ยวบิน/ชม. แก้ปัญหาปิดซ่อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.อนุมัติรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ ตัดงบเหลือ 2.17 หมื่นล้าน คาด EHIA ผ่านเริ่มประมูลก่อสร้างในปี 62 เสร็จปี 65 เพิ่มขีดรองรับ 94 เที่ยวบิน/ชม. แก้ปัญหาช่วงปิดซ่อมรันเวย์ ขณะที่ ทอท.พร้อมลงทุน คาด 10 ปีข้างหน้ามีกำไรเฉลี่ย 3.2 หมื่นล้าน/ปี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 เม.ย. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 (รันเวย์ 3) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. วงเงินลงทุนรวม 21,795.941 ล้านบาท ซึ่ง ทอท.จะสามารถลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว

ทอท.ได้ออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมประกวดราคา และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2562 แล้วเสร็จในปี 2565

ทั้งนี้ เดิมโครงการก่อสร้างรันเวย์ 3 มีกรอบวงเงินลงทุนรวม 22,418.253 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้วเห็นควรปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway B2 วงเงินรวม 622.311 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง ค่าที่ปรึกษารวมคุมงานก่อสร้าง) เนื่องจากเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของทางขับเพื่อรองรับการใช้งานลานจอดอากาศยานประชิดอาคารของอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (เทอร์มินัล 2 ตำแหน่งใหม่) ซึ่ง ทอท.ยังพิจารณาไม่เรียบร้อย

โดยรันเวย์ 3 มีวงเงินที่ 21,795.941 ล้านบาท จะเป็นค่าก่อสร้างรันเวย์ 6,638.946 ล้านบาท, ค่างานปรับปรุงคุณภาพดิน อาคารเทียบเครื่องบินรอง (อาคารแซตเทิลไลต์) หลังที่ 2 ประมาณ 4,087.11 ล้านบาท, ค่าชดเชยผลกระทบด้านเสียง 5,735.6 ล้านบาท ที่เหลือจะเป็นการจัดหาระบบเครื่องช่วยเดินอากาศยาน การก่อสร้างระบบระบายน้ำ และสถานีกู้ภัยและดับเพลิง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งโครงการมีผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) 3.74% ระยะเวลาคืนทุน 20 ปี 9 เดือน

**ทอท.พร้อมลงทุน คาด 10 ปีข้างหน้ามีกำไรเฉลี่ย 3.2 หมื่นล้าน/ปี

ส่วนสถานะการเงินของ ทอท.นั้น ในช่วง 10 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานเฉลี่ยปีละ 22,394 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่ ทอท.จะลงทุนในการพัฒนา 5 โครงการสำคัญ ได้แก่ พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถสนามบินภูเก็ต, โครงการก่อสร้างอาคารแซตเทิลไลต์ หลังที่ 1, การก่อสร้างรันเวย์เส้นที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ, โครงการพัฒนาปรับปรุงสนามบินดอนเมือง, โครงการพัฒนาปรับปรุงสนามบินเชียงใหม่ โดยไม่มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสด

*** เพิ่มขีดรองรับ 94 เที่ยวบิน/ชม. แก้ปัญหาปิดซ่อมรันเวย์

ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิมี 2 รันเวย์ รองรับสูงสุดที่ 68 เที่ยวบิน/ชั่วโมง หรือมีขีดความสามารถรันเวย์ละ 34 เที่ยวบิน/ชม. ขณะที่ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิมีเที่ยวบินสูงสุดที่ 63 เที่ยวบิน/ชม. สำหรับรันเวย์ที่ 3 มีความกว้าง 60 เมตร ยาว 4,000 เมตร จะอยู่ขนานไปกับรันเวย์ฝั่งตะวันตก (รันเวย์ที่ 1) มีระยะห่างประมาณ 400 เมตร ทำให้รันเวย์ 1 และรันเวย์ 3 ไม่สามารถทำการขึ้นลงพร้อมกันได้ ดังนั้นเมื่อมีรันเวย์เส้นที่ 3 จะทำให้ขีดรองรับของรันเวย์แต่ละเส้นอยู่ที่ 30 เที่ยวบิน/ชม. รวมรันเวย์ทั้ง 3 เส้นจะรองรับได้ ประมาณ 94 เที่ยวบิน/ชม.

ดังนั้น การมีรันเวย์เส้นที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการจราจรทางอากาศ, เพิ่มขีดความสามารถทางวิ่ง, เฉลี่ยการใช้งานรันเวย์, ยืดอายุการใช้งานรันเวย์, สำรองกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือจำเป็นต้องมีการปิดซ่อมบำรุงทางวิ่งเส้นใดเส้นหนึ่งเพื่อให้คงการให้บริการได้ตามปกติ และสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งอาคารคลังสินค้าตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตก ทำให้เครื่องบินขนส่งสินค้าต้องขับเคลื่อนเป็นระยะทางไกลเพื่อขึ้นบินทำให้สิ้นเปลืองเวลาและเชื้อเพลิง และยังเป็นการเพิ่มความหนาแน่นบนทางเชื่อมทางวิ่งทั้งสองเส้นด้วย

หลังจากนี้ ทอท.จะต้องวางแผนในการพัฒนารันเวย์เส้นที่ 4 ต่อไป เพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่ให้มีความแออัด และไม่ให้เกิดปัญหาเครื่องบินต้องบินวนรอ


กำลังโหลดความคิดเห็น...