xs
xsm
sm
md
lg

“กรมพัฒน์ฯ” จับมือ Shopee ดึงกูรูชื่อดังให้ความรู้ SMEs ค้าขายออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ค้าขายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee ดึงกูรูดิจิทัลชื่อดังให้ความรู้ การสร้างคอนเทนต์ การจัดการโลจิสติกส์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า เผยช่วงที่อบรมจะจัดให้มีการค้าขายจริงทุกขั้นตอน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ประกบ หวังช่วยดันยอดขายเพิ่ม 100% ภายใน 3 เดือน

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Shopee แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซชื่อดังของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำโครงการ “Shopee Bootcamp” เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ และผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยจะดำเนินการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านอี-คอมเมิร์ซโดยเฉพาะ รวมถึงมีชุดแบบฝึกหัด (Assignment) เพื่อทบทวนบทเรียนตลอดระยะเวลาการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติทดลองทำการค้าขายออนไลน์จริงๆ ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อขยายช่องทางการตลาดของกิจการต่อไป และกรมฯ ยังจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพคอยดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันและเพิ่มยอดขายทางออนไลน์ของผู้ประกอบการให้ได้มากกว่า 100% ภายใน 3 เดือน

สำหรับหลักสูตรการอบรมที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญนี้ จะฝึกอบรมโดยดิจิทัลกูรูชื่อดังของประเทศไทย เช่น ครูชัย จาก Facebook Page : Marketing in Black ครูโซอี้จาก Facebook Page : Digital Shortcut และ โค้ชหมีจาก Facebook Page : คิดว่าดี โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะครอบคลุมปัจจัยสำคัญสำหรับการค้าขายออนไลน์ทั้งหมด เช่น การสร้างคอนเทนต์ การจัดการโลจิสติกส์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้ว กรมฯ และช้อปปี้จะผลักดันให้เข้าค้าขายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee รวมถึงจะได้รับสิทธิพิเศษการดูแลเป็นการเฉพาะจาก Shopee อีกด้วย

ทั้งนี้ กรมฯ มีข้อแนะนำในเบื้องต้นสำหรับการค้าขายออนไลน์ ผู้ประกอบการสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก แต่ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ 1. มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อกิจการ คู่ค้า และลูกค้า 2. สร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจลูกค้า เห็นภาพชัดเจน 3. มี Story Telling บอกเล่าเรื่องราว 4. สินค้าหรือบริการที่นำมาขายต้องมีคุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล 5. ระบบโลจิสติกส์มีความรวดเร็ว น่าเชื่อถือ ดูแลสินค้าไม่ให้แตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง 6. แบรนด์สามารถจดจำได้ง่าย 7. ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และ 8. ต้องมีการสื่อสารที่ฉับไว สามารถโต้ตอบข้อสงสัยของคู่ค้าและลูกค้าด้วยความรวดเร็ว เป็นต้น

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-5961 e-Mail : e-commerce@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...