xs
xsm
sm
md
lg

เตือนไว้ก่อน! ปักหมุดถนน 28 สายเสี่ยง “ขับหลับใน” มากที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ใน 28 สายทาง (56 แห่ง) ที่หลับในมากที่สุด แนะนำแวะพักจุดบริการกรมทางหลวง มีบริการทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก


นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม รวมถึงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” เพิ่มเติมในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบนสายทางที่พบว่าเกิดจากการหลับในของผู้ขับขี่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการเหนื่อยล้าและเป็นทางตรงระยะยาว
โดยจากสถิติของสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงพบว่าทางหลวงจำนวน 28 สายทางที่มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่หลับใน ได้แก่
1. ทางหลวงหมายเลข 11 ชื่อตอน ขุนตาน-อุโมงค์ กม.ต้น 525+000 พื้นที่จังหวัดลำพูน
2. ทางหลวงหมายเลข 107 ชื่อตอน ล้องอ้อ-เมืองงาม กม.ต้น 147+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. ทางหลวงหมายเลข 107 ชื่อตอน ล้องอ้อ-เมืองงาม กม.ต้น 167+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
4. ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน พาน-สันทรายหลวง กม.ต้น 890+370 พื้นที่จังหวัดเชียงราย
5. ทางหลวงหมายเลข 101 ชื่อตอน แยกนาแหลม-หนองห้า-สวนป่า กม.ต้น 260+000 พื้นที่จังหวัดแพร่
6. ทางหลวงหมายเลข 22 ชื่อตอน สูงเนิน-ท่าแร่ กม.ต้น 153+000 พื้นที่จังหวัดสกลนคร
7. ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน วังไผ่-โนนปอแดง กม.ต้น 387+000 พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
8. ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน วังเจ้า-ตาก กม.ต้น 493+000 พื้นที่จังหวัดตาก
9. ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน วังม่วง-เชียงรายบน กม.ต้น 553+000 พื้นที่จังหวัดตาก
10. ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน แม่สอด-แม่ละเมา กม.ต้น 11+000 พื้นที่จังหวัดตาก
11. ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน แม่ละเมา-ตาก กม.ต้น 67+000 พื้นที่จังหวัดตาก
12. ทางหลวงหมายเลข 11 ชื่อตอน นาอิน-ชัยมงคล กม.ต้น 271+352 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
13. ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน บ้านกร่าง-พิษณุโลก กม.ต้น 218+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
14. ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน ร้องโพธิ์-วังทอง กม.ต้น 246+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
15. ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน วังทอง-เข็กน้อย กม.ต้น 319+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
16. ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน พรหมนิมิต-ห้วยสีดา กม.ต้น 575+000 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
17. ทางหลวงหมายเลข 202 ชื่อตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย กม.ต้น 162+395 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
18. ทางหลวงหมายเลข 212 ชื่อตอน อำนาจเจริญ-ลืออำนาจ กม.ต้น 5512+000 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
19. ทางหลวงหมายเลข 221 ชื่อตอน แยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.ต้น 59+000 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
20. ทางหลวงหมายเลข 2 ชื่อตอน มวกเหล็ก-บ่อทอง กม.ต้น 35+772 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
21. ทางหลวงหมายเลข 2 ชื่อตอน บ่อทอง-มอจะบก กม.ต้น 72+015 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
22. ทางหลวงหมายเลข 2 ชื่อตอน ดอนหวาย-บ้านวัด กม.ต้น 174+412 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
23. ทางหลวงหมายเลข 2 ชื่อตอน บ้านวัด-ตาลาด กม.ต้น 207+412 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
24. ทางหลวงหมายเลข 33 ชื่อตอน พระปรง-โนนจิก กม.ต้น 257+000 พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
25. ทางหลวงหมายเลข 226 ชื่อตอน หัวทะเล-หนองกระทิง กม.ต้น 10+000 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
26. ทางหลวงหมายเลข 304 ชื่อตอน เขาหินซ้อน-ลาดตะเคียน กม.ต้น 141+000 พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
27. ทางหลวงหมายเลข 21 ชื่อตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง กม.ต้น 52+000 พื้นที่จังหวัดลพบุรี
28. ทางหลวงหมายเลข 32 ชื่อตอน ไชโย-สิงห์ใต้ กม.ต้น 66+800 พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
29. ทางหลวงหมายเลข 232 ชื่อตอน ไชโย-สิงห์ใต้ กม.ต้น 80+000 พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
30. ทางหลวงหมายเลข 117 ชื่อตอน นครสวรรค์-คลองพลังด้านใต้ กม.2+000 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
31. ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน ดอนรังนก-หางน้ำหนองแขม กม.263+000 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
32. ทางหลวงหมายเลข 32 ชื่อตอน โพนางดำออก-ท่าฉนวน กม.111+473 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
33. ทางหลวงหมายเลข 340 ชื่อตอน ปากน้ำ-โรงพยาบาลสรรคบุรี กม.127+000 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
34. ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค กม.51+820 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35. ทางหลวงหมายเลข 3 ชื่อตอน กะเฉด-ป่าเตียน กม.267+000 พื้นที่จังหวัดระยอง
36. ทางหลวงหมายเลข 3 ชื่อตอน ป่าเตียน-บ้านสิ้ว กม.298+000 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
37. ทางหลวงหมายเลข 3 ชื่อตอน โพธิ์ทอง-บ้านพลิ้ว กม.335+000 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
38. ทางหลวงหมายเลข 36 ชื่อตอน มาบข่า-ทับมา กม.46+000 พื้นที่จังหวัดระยอง
39. ทางหลวงหมายเลข 344 ชื่อตอน คลองเขต-ยุบชงโค-แกลง กม.78+000 พื้นที่จังหวัดระยอง
40. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน สระพัง-เขาวัง กม.135+000 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
41. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน วังยาว-หนองหมู กม.235+813 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน ห้วยยาง-บางสะพาน กม.351+000 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน บางสะพาน-น้ำรอด กม.407+000 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44. ทางหลวงหมายเลข37 ชื่อตอน วังโบสถ์-ปราณบุรี กม.33+000 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45. ทางหลวงหมายเลข 41 ชื่อตอน เขาบ่อ-ท่าทอง กม.8+000 พื้นที่จังหวัดชุมพร
46. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน พัทลุง-นาโหนด-ห้วยทราย-พรุพ้อ กม.1170+000 พื้นที่จังหวัดพัทลุง
47. ทางหลวงหมายเลข 41 ชื่อตอน เกาะมุกข์-ควนรา กม.134+000 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
48. ทางหลวงหมายเลข 41 ชื่อตอน ไม้เสียบ-สี่แยกโพธิ์ทอง-พัทลุง กม.352+000 พื้นที่จังหวัดพัทลุง
49. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน คลองท่อม-นาวง กม.1008+965 พื้นที่จังหวัดกระบี่
50. ทางหลวงหมายเลข 402 ชื่อตอน โครกกลอย-หมากปรก กม.12+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
51. หลวงหมายเลข 402 ชื่อตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต กม.25+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
52. หลวงหมายเลข 43 ชื่อตอน นาหม่อม-จะนะ กม.19+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา
53. หลวงหมายเลข 406 ชื่อตอน ค่ายรวมมิตร-ย่านชื่อ กม.57+000 พื้นที่จังหวัดสตูล
54. หลวงหมายเลข 414 ชื่อตอน คลองวง-ท่าท้อน กม.3+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา
55. หลวงหมายเลข 21 ชื่อตอน คลองกระจัง-ศรีเทพ กม.87+062 พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
56. หลวงหมายเลข 7 ชื่อตอน หนองรี-หนองขาม กม.73+000 พื้นที่จังหวัดชลบุรี (ถนนมอเตอร์เวย์)


ทั้งนี้ ทั้ง 28 จุดกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ในจุดที่เหมาะสมเพื่อเตือนผู้ใช้ทางที่ผ่านพื้นที่ดังกล่าวทราบว่าจุดดังกล่าวมีโอกาสหลับในสูง เนื่องจากเป็นทางตรงระยะยาว และเป็นจุดที่จะใกล้จุดหมายของผู้ขับขี่ทำให้ผู้ขับขี่ฝืนตัวเอง ดังนั้นขอให้ผู้ใช้ทางหยุดพักเพื่อผ่อนคลาย โดยกรมทางหลวงแนะนำให้พักที่จุดบริการกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่บนสายทางเนื่องจากมีความพร้อมในการรองรับทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องดื่ม รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ ทั้งนี้ควรหยุดพักทุก 2 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารแต่พอดี รวมทั้งหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจรกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด มอเตอร์ไชค์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง โทร.สอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทร.ฟรี 24 ชม.

กำลังโหลดความคิดเห็น...