xs
xsm
sm
md
lg

ส.ป.ก.เดินหน้าจัดที่ดินทำกิน ตั้ง คทช.ทำเกษตรแปลงใหญ่ พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เลขาธิการ ส.ป.ก.เดินหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชุนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แต่งตั้งทีมชุดใหญ่ทั้งคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน และผู้จัดการพื้นที่ ในพื้นที่ คทช.14 จังหวัด พร้อมขับเคลื่อนวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน และผู้จัดการพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ 14 จังหวัด เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่หวังใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ยึดคืนตามมาตรา 44 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวประกอบด้วยคณะที่ปรึกษา ได้แก่ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ และนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ คณะทำงานฝ่ายอำนวยการมีเลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธาน และคณะทำงานฝ่ายรวบรวมข้อมูลส่วนกลางมีผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินเป็นหัวหน้าคณะทำงานและผู้อำนวยการโครงการ ส่วนระดับจังหวัดมีผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินแต่ละ ส.ป.ก.จังหวัดเป็นผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager)

ทั้งนี้ พื้นที่ ส.ป.ก.14 จังหวัดที่ได้ลงนามแต่งตั้งผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager) ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา อุดรธานี สระแก้ว ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร อุทัยธานี ราชบุรี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา


ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ หนึ่งในคณะที่ปรึกษาด้านแหล่งน้ำกล่าวว่า คำสั่งของเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นไปเพื่อขับเคลื่อนงานในโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับ MOU 8 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อเดือนธันวาคม 2561

“เป้าหมายสำคัญในขณะนี้คือการดำเนินโครงการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise: MFE) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัด โดยจะดำเนินการในพื้นที่ ส.ป.ก.นำร่อง 6 จังหวัดก่อนในเดือนพฤษภาคมนี้”
สำหรับวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (MFE) จะมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ไร่ขึ้นไป โดย ส.ป.ก.ได้คัดเลือกพื้นที่ คทช. ในเขต ส.ป.ก.เพื่อนำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ คทช.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ คทช.ระบำ จ.อุทัยธานี คทช.วังน้ำเขียว/ปากช่อง จ.นครราชสีมา คทช.โคกสูง จ.สระแก้ว คทช.บ่อทอง/หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และ คทช.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม ที่ดินทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก.เหล่านี้เกษตรกรจะได้รับแค่สิทธิทำกิน แต่ไม่ได้เอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 โดยจัดตั้งสหกรณ์ให้เป็นผู้เช่าและบริหารจัดการที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรมแทน


กำลังโหลดความคิดเห็น...