xs
xsm
sm
md
lg

PTTEP ลุย “ฮาสสิ เบอร์ราเคซ” ตั้งเป้าผลิตน้ำมันดิบปี 2564

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปตท.สผ.เริ่มการพัฒนาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ มั่นใจจะเป็นโครงการที่สร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท คาดว่าจะเริ่มการผลิตน้ำมันดิบได้ในปี 2564

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนได้เดินหน้าพัฒนาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ หลังจากที่รัฐบาลแอลจีเรียอนุมัติแผนการพัฒนา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาผลิต 25 ปีนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ โดยในระยะแรก ปตท.สผ.จะทำการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันไปยังสถานีผลิตใกล้เคียง และเจาะหลุมผลิต 14 หลุม คาดว่าจะเริ่มการผลิตน้ำมันดิบได้ในปี 2564 ประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวัน สำหรับในระยะต่อไป จะก่อสร้างสถานีผลิตและเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม 139 หลุม เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นเป็น 50,000-60,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2568

“โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของ ปตท.สผ.ที่จะสร้างการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ ซึ่ง ปตท.สผ.จะเร่งพัฒนาโครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตตามแผน นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาหลายโครงการซึ่งพยายามจะเร่งรัดการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย เช่น โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้กับบริษัทในระยะยาว” นายพงศธรกล่าว

ก่อนหน้านี้ในปี 2556-2559 ปตท.สผ.และกลุ่มผู้ร่วมทุนในโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจ โดยค้นพบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ จำนวน 10 หลุมจาก 11 หลุม ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพทางปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้ยื่นเสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาโครงการต่อรัฐบาลแอลจีเรีย และได้รับการอนุมัติในปี 2561

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เป็นแหล่งน้ำมันบนบก ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย มีพื้นที่ในการพัฒนา (Exploitation area) ประมาณ 1,916 ตารางกิโลเมตร โดยมีผู้ร่วมทุนประกอบด้วย ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการและถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 24.5, โซนาทราช (SONATRACH) ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศแอลจีเรีย ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 และซีนุค (CNOOC Limited) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตปิโตรเลียมของประเทศจีน ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 24.5

ทั้งนี้ โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เป็นโครงการที่ 2 ซึ่ง ปตท.สผ.ลงทุนในประเทศแอลจีเรีย ทวีปแอฟริกา ต่อจากแหล่งเบอร์ ซาบา ในโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งมีการผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ยในอัตราประมาณ 18,500 บาร์เรลต่อวันกำลังโหลดความคิดเห็น...