xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดอบรมถ่ายภาพมุมสูงจากโดรน ณ สถาบันกันตนา สตูดิโอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดอบรมถ่ายภาพมุมสูงจากโดรน ณ สถาบันกันตนา สตูดิโอรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกล่าวเปิดงาน และ คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โครงการอบรมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ไอเดีย “Epson Moverio Experience" สร้างมุมมองใหม่ด้วยเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเอปสัน ร่วมกับการถ่ายภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แนะนำเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นในการทำงานร่วมกันของ Epson Moverio และโดรน DJI สนับสนุนโดย EPSON และ DJI 13 STORE 8 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยอาจารย์ในเครือข่ายนิเทศศาสตร์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เช่น สถาบันกันตนา, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยายาลัยราชพฤกษ์

ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภคมน ตั้งจิตติเลิศ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง, อาจารย์นท พูนไชยศรี จากสถาบันกันตนา, คุณคมกฤษณ์ แจ้งใจบุญ จาก DJI 13 STORE

กำลังโหลดความคิดเห็น...