xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” จด GI ในจีน-มาเลย์ 5 สินค้า หวังช่วยเพิ่มมูลค่า-ป้องกันการละเมิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันจดทะเบียน GI ในต่างประเทศอีก 5 สินค้า "มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี และทุเรียนปราจีน" ในตลาดจีน "ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง" ในมาเลเซีย หวังเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าไทยหลังได้รับความนิยม และป้องกันปัญหาการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

น.ส.วันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมฯ มีแผนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในต่างประเทศจำนวน 5 สินค้า ที่ประเทศจีน 2 สินค้า ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี และทุเรียนปราจีนบุรี และที่มาเลเซีย 3 สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง เพราะสินค้าเหล่านี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดจีนและมาเลเซีย จากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย และได้ทดลองบริโภคสินค้าเหล่านี้ทำให้รู้จักสินค้ามากขึ้น จึงต้องไปจดทะเบียนคุ้มครองเพื่อช่วยส่งเสริมสินค้า GI ที่จะไปจำหน่ายในอนาคตและป้องกันปัญหาการละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้น

"มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีดังถึงขนาดมีล้งชาวจีนมารับซื้อถึงแหล่งผลิต และมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสินค้าข้าว ที่นำไปจดในมาเลเซีย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น จึงต้องหาทางจดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าข้าวที่เป็น GI ของไทย และยังเป็นไปตามนโยบายของ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้กรมฯ จด GI สินค้าข้าวในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น" น.ส.วันเพ็ญกล่าว

น.ส.วันเพ็ญกล่าวว่า ปัจจุบันกรมฯ ได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียน GI ในตลาดต่างประเทศได้แล้ว 7 สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่สหภาพยุโรป (อียู) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่อินเดีย และอินโดนีเซีย เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ที่เวียดนาม ซึ่งสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเหล่านี้ปัจจุบันสามารถเข้าสู่ตลาดข้างต้นได้ดีขึ้น ผู้บริโภคให้การยอมรับว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตมากขึ้น

ทั้งนี้ มีสินค้า GI ที่รอการพิจารณาขึ้นทะเบียนในต่างประเทศอีก 9 สินค้า ได้แก่ ญี่ปุ่น 3 สินค้า คือ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดห้วยมุ่น จีน 3 สินค้า คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง เวียดนาม 2 สินค้า คือ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และกัมพูชา 1 สินค้า คือ กาแฟดอยตุง ซึ่งกรมฯ คาดว่าน่าจะได้รับการจดทะเบียนในเร็วๆ นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...