xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีลุยภาพใหญ่ “ไฮสปีด 3 สนามบิน” เดินหน้าดึงนักลงทุนญี่ปุ่น ร่วมดีอี ชูไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี ต่อยอดไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ทำ การสร้างไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจภูมิภาค รถไฟอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมองภาพใหญ่ ดึงนักลงทุนจากต่างประเทศมาร่วมพัฒนาโครงการให้สำเร็จ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สำคัญอันดับแรกๆ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากหลากหลายประเทศ และจะทำให้เกิดภาพใหญ่ของการสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในอีกหลายสิบปีข้างหน้า ซึ่งจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากน้อยเพียงใด

หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา นายทาดาชิ มาเอดะ ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยผู้ว่าการ JBIC กล่าวว่า การเข้าพบนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการผลักดันโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และยืนยันให้การสนับสนุนซีพีในการทำโครงการไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน และโครงการอื่นๆ ในอีอีซี ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญในการทำรถไฟความความเร็วสูง การสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็มีความสำคัญ ซึ่งล่าสุดสถานทูตญี่ปุ่นจับมือกระทรวงดิจิทัลฯ เครือซีพี และทรู นำสุดยอด Startup แถวหน้าด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น พบบริษัทชั้นนำของไทยกว่า 20 แห่ง ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมใหม่ ผลักดันประเทศไทยสู่ยุค 4.0 สู่ความเป็นจริง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน Rock Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Open Innovation Columbus (OIC) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตาร์ทอัปของญี่ปุ่นและไทย เกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งใหม่ (New Innovation Hub) ของภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้นำสุดยอดสตาร์ทอัปแถวหน้าด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น 10 บริษัท มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทชั้นนำของไทยกว่า 20 บริษัท ซึ่งมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน โดย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ Lobby ชั้น 28 ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

นายซะโดะชิมะ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ยุค 4.0 เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจ ภายใต้โครงการ Open Innovation Columbus ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทชั้นนำของไทยกับสตาร์ทอัปของญี่ปุ่น รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสตาร์ทอัปของไทยในอนาคตด้วย

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และดิจิทัล ไทยแลนด์ โดยเฉพาะโครงการสมาร์ทซิตี้และเมืองนวัตกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่สะท้อนถึงการก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 และจะส่งผลให้ไทยเป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุน และการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค โดยโครงการ Open Innovation Columbus เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นส่งเสริมสตาร์ทอัปญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ทอัปในประเทศไทยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยใช้พื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมใหม่ของภูมิภาคอาเซียนนอกประเทศญี่ปุ่น (New Innovation Hub) ตลอดจนส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเข้าถึงเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อระหว่างเอสเอ็มอีญี่ปุ่นกับไทยสู่ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) และออกสู่เวทีโลกต่อไป

นายศุภชัย กล่าวว่า เครือซีพีให้ความสำคัญกับการปรับตัวสู่โลกดิจิทัล ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเครือซีพีไม่ใช่เพื่อองค์กรหรือบริษัทในเครือฯ เท่านั้น แต่ต้องสร้างและพัฒนาด้านนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยโดยรวม โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในสตาร์ทอัป และการสร้างอีโคซิสเต็มแพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งกุญแจสำคัญที่จะก้าวสู่ความสำเร็จคือ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเครือซีพีในฐานะภาคเอกชนไทย พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้มีอนาคตก้าวหน้า สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ โดยเฉพาะการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่นวัตกรรมดิจิทัลจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต

สำหรับความร่วมมือกับสถานทูตญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนสตาร์ทอัปที่ประสบความสำเร็จระดับแถวหน้าของญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อมั่นว่าพลังของสตาร์ทอัปญี่ปุ่น ที่ถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอันดับ 1 ของโลก จะช่วยยกระดับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงให้ไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมและเป็นประโยชน์กับสตาร์ทอัปของไทยต่อไป

ทั้งนี้ สุดยอดสตาร์ทอัปญี่ปุ่นที่เข้าร่วมงานครั้งนี้มีจำนวน 10 บริษัท ประกอบด้วย สตาร์ทอัปด้าน AI (ปัญญาประดิษฐ์) 4 แห่ง ได้แก่ ABEJA, PKHSA, LPIXEL และ SKYDiSC ด้าน Internet of Things (IoT) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ UMITRON, Smartdrive และ Smart Shopping และด้านเทคโนโลยีโลจิเทค (Logitech) อีก 3 แห่ง คือ GROUND, SOUCO และ MOVO โดย ABEJA เป็นหนึ่งในยูนิคอร์นด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของญี่ปุ่น หรือสตาร์ทอัปที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์

สำหรับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
กำลังโหลดความคิดเห็น...