xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.ผนึก 16 ภาคีเครือข่ายกดปุ่มปั้นอาชีพชุมชนรอบนิคมฯ วางเป้าพันราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กนอ.ผนึก 16 ภาคีความร่วมมือรัฐ เอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ร่วมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้ ขับเคลื่อนโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” เริ่มปี 2562 นำร่องชุมชนรอบนิคมฯ 10 แห่ง ปั้นอาชีพ 1,000 ราย เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ ป้อนอุตสาหกรรมในนิคมฯนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังพิธีลงนามความร่วมมือ 17 ภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมเพิ่มทักษะองค์ความรู้ในการสร้างงาน สร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมผ่านโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ”โดยจะเป็นการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ CSR เสริมแกร่งชุมชน รอบนิคมฯ ระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) โดยในปี 2562 นี้ มีเป้าหมายจะพัฒนาชุมชนรอบนิคมฯ 10 แห่งนำร่องและพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ จำนวน 1,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่นิคมฯ ทั่วประเทศ

“การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะเป็นแม่งานและร่วมกับภาคีเครือข่าย 16 แห่งรวมเป็น 17 ภาคีเครือข่ายที่จะผนึกกำลังกันพัฒนาอาชีในกลุ่มของวัยแรงงาน แรงงานวัยใกล้เกษียณ ผู้สูงอายุและวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพโดยมีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในนิคมฯ” นายสมชายกล่าว

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กรอบความร่วมมือในการดำเนินครั้งนี้ กนอ. สมาคมเพื่อนชุมชน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และ สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน ให้กับวิสาหกิจชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพผ่านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
ด้านการฝึกอบรมให้กับชุมชนรอบนิคมฯ แบ่งเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาโดยภาครัฐ ประกอบด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะจัดส่งวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆ และสถาบันการศึกษาจะร่วมกันจัดหลักสูตรการศึกษา พร้อมฝึกอบรมวิชาชีพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยมีภาคเอกชน ประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทักษะวิชาชีพ

“เพื่อให้โครงการมีเงินทุน จึงร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมในการเสริมสภาพคล่อง ส่วนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ จะมีหน่วยจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ออกใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็นเครื่องการันตีในด้านการประกอบวิชาชีพด้านบริการ ป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มน้ำประปา กลุ่มยานยนต์ กลุ่มสุขภาพกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์มือถือ กลุ่มช่างซ่อมเรือ กลุ่มช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มพนักงานขับรถ เป็นต้น” น.ส.สมจิณณ์กล่าว

สำหรับพื้นที่นำร่อง 10 นิคมฯ ประกอบด้วย นิคมฯ บางชัน กรุงเทพฯ นิคมฯ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ นิคมฯ บางพลี จ.สมุทรปราการ นิคมฯ บ้านหว้า จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมฯ บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมฯ สหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมฯ สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นิคมฯ สินสาคร จ.สมุทรสาคร และนิคมฯ อมตะซิตี้ (ชลบุรี)
กำลังโหลดความคิดเห็น...