xs
xsm
sm
md
lg

ศก.ไทยสดใส! ท่องเที่ยวคึกคักดันยอดใช้น้ำมัน ม.ค. 62 โต 2%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมธุรกิจพลังงานเผยยอดใช้น้ำมันเดือนมกราคม 2562 เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นของน้ำมันหลักๆ ได้แก่ กลุ่มดีเซล 4.18% กลุ่มเบนซิน 3.69% น้ำมันอากาศยาน 3.23% จากทิศทางเศรษฐกิจในประเทศที่ยังเติบโตโดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยว ขณะที่การใช้แอลพีจีภาคขนส่ง เอ็นจีวียังลดลงต่อเนื่องเหตุรถยนต์ส่วนใหญ่หันไปใช้น้ำมันแทน

รายงานข่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กระทรวงพลังงาน เผยถึงความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า ความต้องการใช้มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 4,951ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 159.7 ล้านลิตร หรือ 1,004,485 บาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2561 เพิ่มขึ้นวันละ 3.1 ล้านลิตรหรือคิดเป็นสัดส่วน 2% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกลุ่มน้ำมันดีเซล กลุ่มน้ำมันเบนซิน และกลุ่มน้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยังคงมีการขยายตัวสูง

สำหรับการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็วบี 20 และดีเซลพื้นฐาน) เดือน ม.ค. 62 อยู่ที่ 2,118 ล้านลิตร หรือเฉลี่ยวันละ 68.3 ล้านลิตรเมื่อเทียบกับ ม.ค. 61 การใช้เพิ่มขึ้น 4.18% กลุ่มเบนซินมีการใช้อยู่ที่ 970.03 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 31.3 ล้านลิตร ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.69% จาก ม.ค. 61 แบ่งเป็นการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 294.10 ล้านลิตรเมื่อเทียบกับ ม.ค. 61 ลดลง 7% ซึ่งเป็นการลดลงจากการที่รัฐสนับสนุนให้ค่ายน้ำมันทำส่วนต่างราคาขายปลีกให้ใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลให้มากขึ้น ส่งผลให้แก๊สโซฮอล์ 95 ม.ค. 62 อยู่ที่ 415.89 ล้านลิตร ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.77%

ส่วนแก๊สโซฮอล์อี 20 การใช้ ม.ค. 62 อยู่ที่ 187.72 ล้านลิตร ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.48% จาก ม.ค. 61 แก๊สโซฮอล์อี 85 การใช้อยู่ที่ 37,47 ล้านลิตร ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.59% จาก ม.ค. 61 เบนซิน 91 การใช้อยู่ที่ 3.319 ล้านลิตร ลดลง 34.45% ขณะที่กลุ่มน้ำมันอากาศยานการใช้อยู่ที่ 672.06 ล้านลิตรหรือวันละ 21.7 ล้านลิตร ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.23% จาก ม.ค. 61 น้ำมันก๊าดการใช้อยู่ที่ 0.77 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 25.41% เมื่อเทียบกับ ม.ค. 61

รายงานระบุถึงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการใช้ลดลง ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) โดยการใช้เดือน ม.ค. 62 มีจำนวน 542 ล้านกิโลกรัม (กก.) เฉลี่ยวันละ 17.5 ล้าน กก. ปรับตัวลดลง 3.32% จากช่วง ม.ค. 61 เนื่องจากการใช้ในภาคขนส่งยังคงลดลงต่อเนื่องจากการหันไปใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ ทดแทนโดยเฉพาะน้ำมันที่ราคาไม่ได้สูงนัก ส่งผลให้สถานีบริการแอลพีจีทั่วประเทศยังทรงตัวอยู่ทั้งสิ้น 1,982 แห่งใกล้เคียงกับช่วงปลายปี 2561 โดยจำนวนปั๊มดังกล่าวถือเป็นการไต่ระดับลดลงมาเล็กน้อยจากที่เคยอยู่ระดับกว่า 2,059 แห่งในปี 2558

เช่นเดียวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ในเดือน ม.ค. 62 ปริมาณ 171 ล้านกิโลกรัม เฉลี่ยวันละ 5.5 ล้าน กก. ซึ่งปริมาณลดลงจากเดือน ม.ค. 61 วันละ 0.7 ล้าน กก. หรือ 11.9% ที่รถยนต์รุ่นใหม่แทบจะไม่มีการติดตั้งการใช้เอ็นจีวีเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐได้ลอยตัวราคาให้สะท้อนกลไกตลาดโลกทำให้การใช้เอ็นจีวียังคงลดลงต่อเนื่อง น้ำมันเตาการใช้ ม.ค. 62 อยู่ที่ 185.33 ล้านลิตร ลดลง 5.49% เมื่อเทียบกับ ม.ค. 61 เนื่องจากภาคการผลิตหันไปใช้เชื้อเพลิงอื่นที่สะอาดแทน ประกอบกับราคาน้ำมันเตาในช่วงนี้ราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้ จากยอดการใช้น้ำมันภาพรวมทำให้ไทยมีการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อการผลิตเดือน ม.ค. 62 อยู่ที่ 5,282 ล้านลิตร หรือวันละ 170.4 ล้านลิตร หรือ 1,071,775 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นมูลค่านำเข้า 66,552 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มขึ้นจาก ม.ค. 61 ปริมาณ 4.6 ล้านลิตร หรือคิดเป็น 2.8% ขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลง 4,503 ล้านบาท หรือลดลง 6.3% เนื่องจากระดับราคาน้ำมันตลาดโลกอ่อนตัวลงประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...