xs
xsm
sm
md
lg

ธุรกิจตั้งใหม่ใน SEC ปี 61 เพิ่ม 1.91% คาดปี 62 โตต่อหลัง ครม. อัดฉีดลงทุน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยยอดธุรกิจจัดตั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ปี 61 มีจำนวน 2,452 ราย โต 1.91% คาดปี 62 ยอดจัดตั้งโตต่อเนื่อง เหตุครม.ไฟเขียวลงทุน 1.06 แสนล้าน หนุนการค้าและท่องเที่ยวโต

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปี 2561 มีจำนวน 2,452 ราย เพิ่มขึ้น 1.91% โดยมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 5,506.86 ล้านบาท ซึ่งประเภทธุรกิจที่จัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 261 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 1,098 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารทั่วไป 234 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 633.85 ล้านบาท และโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 192 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 464.50 ล้านบาท

ส่วนแนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจในพื้นที่ SEC ปี 2562 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องใกล้เคียงกับปี 2561 ที่เติบโตประมาณ 2% โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้การจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้น มาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการลงทุนและพัฒนาพื้นที่รวม 116 โครงการ มูลค่าลงทุน 1.06 แสนล้านบาท กรอบวงเงินตั้งแต่ปี 2562-2565 ใน 4 ด้านทั้งการพัฒนาการค้าฝั่งตะวันตก พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและอ่าวไทย พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่ม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมวัฒนธรรมพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ และจะส่งผลให้มีธุรกิจเข้ามาจัดตั้ง เพื่อมารองรับการเติบโตด้านการค้าและท่องเที่ยวในพื้นที่

ปัจจุบันมีนิติบุคคลคงอยู่ในพื้นที่ SEC จำนวน 2.23 หมื่นราย ทุนจดทะเบียน 1.28 แสนล้านบาท ได้แก่ ชุมพร 1,857 ราย ทุนจดทะเบียน 1.25 หมื่นล้านบาท ระนอง 924 ราย ทุนจดทะเบียน 1.05 หมื่นล้านบาท สุราษฎร์ธานี 1.47 หมื่นราย ทุนจดทะเบียน 7.98 หมื่นล้านบาท และนครศรีธรรมราช 4,856 ราย ทุนจดทะเบียน 2.51 หมื่นล้านบาท

ขณะที่การลงทุนของต่างชาติในนามนิติบุคคลไทย (ถือหุ้นไม่เกิน 49.99%) ในพื้นที่ SEC มีมูลค่า 1.24 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.69% ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีการถือหุ้นของชาวต่างชาติในนามนิติบุคคลไทย 5 อันดับแรก คือ จีน มูลค่า 1834 ล้านบาท ฝรั่งเศส มูลค่า 1,719 ล้านบาท อังกฤษ มูลค่า 1,688 ล้านบาท รัสเซีย มูลค่า 737 ล้านบาท เบลเยี่ยม มูลค่า 706 ล้านบาท และประเทศอื่นๆมูลค่า 5,727 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติแบ่งตามจังหวัด พบว่า มีการลงทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงสุด 1.12 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ ชุมพร 707.93 ล้านบาท นครศรีธรรมราช 324.85 ล้านบาท และระนอง 98.52 ล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า มีการประเมินว่าการพัฒนาพื้นที่ SEC ตามมติครม. จะช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวขยายตัวได้เฉลี่ยอย่างน้อยปีละ 5% ในช่วง 10 ปีแรกของการพัฒนา และคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านคนต่อปี มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 2 แสนล้านบาทในช่วง 10 ปีแรก


กำลังโหลดความคิดเห็น...