xs
xsm
sm
md
lg

สุวรรณภูมิปิดรันเวย์ซ่อมใหญ่ วางแผนรับวิกฤติสุดมีเหตุเครื่องไถลขวาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สุวรรณภูมิ เช็คความพร้อมก่อนดีเดย์ปิดซ่อมรันเวย์ตะวันออก 1 มี.ค.นี้ กางแผนซ่อมใหญ่ 62-65 วงเงิน 7.7 พันล. คาดเที่ยวบินล่าช้า 10-20 นาที ช่วง7-8 โมงเช้า หวั่นปัญหา เหตุฉุกเฉินเครื่องบินไถล ทำรันเวย์ที่เหลืออัมพาต ประสาน การบินไทยเตรียมเครื่องมือ และแผนกู้ภายใน2 ชม.


นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงแผนรองรับกรณีที่สนามบินสุวรรณภูมิจะมีการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก (Runway 01R-19L) และทางขับออกด่วน (Rapid Exit Taxiway) ว่า ในระยะที่ 1 จะดำเนินการรื้อและซ่อมแซมผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก ระยะทาง 2,000 เมตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 01.30 - 08.30 น. เพื่อให้ผู้รับจ้างรื้อและซ่อมแซมพื้นผิวใหม่ ระยะทาง 900 เมตร

โดยยืนยันว่า สนามบินสุวรรณภูมิ ยังคงให้บริการได้ตามปกติ โดยจะใช้ทางวิ่งฝั่งตะวันตกให้บริการขึ้น-ลงของเที่ยวบินเพียงทางวิ่งเดียว ซึ่งสามารถรองรับได้ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมงและภายหลังจากเวลา 08.30 น. จะเปิดใช้งานทางวิ่งฝั่งตะวันออก ซึ่งจะทำให้ มีทางวิ่งทั้ง 2 เส้นให้บริการรองรับเที่ยวบินได้ 68 เที่ยวบิน

ซึ่งได้ประสานกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ในช่วงที่มีการปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันออก จะไม่อนุญาตให้สายการบินเพิ่มเที่ยวบินพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งจะงดการปิดซ่อมทางวิ่ง ฝั่งตะวันออก เป็นการชั่วคราวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 8 - 19 เมษายน 2562 ด้วย

โดยก่อนดำเนินการปิดรันเวย์ด้านตะวันออก ได้มีการตรวจสภาพความพร้อมของรันเวย์ด้านตะวันตก ให้มีความสมบูณ์ มากที่สุด โดยหากเกิดกรณีรันเวย์ด้านตะวันตกมีปัญหาใช้งานไม่ได้ วางแผนฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้ภายใน 30 นาที แต่ที่กังวลมากที่สุด กรณีเกิดเหตุเครื่องบินลื่นไถล ขวางรันเวย์ ได้วางแผนกู้ภัยร่วมกันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และสายการบินพร้อมกันนี้ ยังสำรองแผนที่จะกู้รันเวย์ตะวันออกเพื่อให้ใช้งานได้ภายใน 2 ชม.อีกด้วย กรณีที่รันเวย์ตะวันตกมีปัญหาฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ปิดซ่อมรันเวย์ สายการบินไม่มีการยกเลิกเที่ยวบิน ตารางบินยังคงเป็นไปตามปกติ และเลือกช่วง ที่ปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่น ซึ่งปัจจุบัน สุวรรณภูมิมีปริมาณผู้โดยสารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดผู้โดยสารทำสถิติสูงสุดที่ 2 แสน คน/วัน เที่ยวบินสูงสุดที่ 1,381 เที่ยวบิน/วัน

ส่วนผลกระทบผู้โดยสาร กรณีเกิดความล่าช้าเกินระยะเวลา จะมีบริการเครื่องดื่ม อาหาร และที่พักตามมาตรฐานและระเบียบของกพท.นอกจากนี้ ทอท.ยังได้เตรียมพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารรองรับผู้โดยสารได้2,700 ที่นั่ง

“จุดที่ซ่อมอยู่กลางรันเวย์ ซึ่งไม่ได้ซ่อมใหญ่มา12ปีแล้ว ขณะที่ผิวแอสฟอลต์มีอายุใช้งานระยะหนึ่ง ตอนนี้ไม่ทำไม่ได้ ขณะที่รันเวย์ที่3ล่าช้ากว่าแผน โดยรันเวย์มีความหนา 33 ซม. จะมีการ ขูดผิวรันเวย์ลึกประมาณ 17 ซม.เพื่อปูผิวใหม่ ซึ่งวางแผนดำเนินการประมาณ วันละ 40-50 เมตร “

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินและผู้โดยสาร ทอท. ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนและมาตรการรองรับการดำเนินงาน ได้แก่

1. แผนเตรียมความพร้อมและบำรุงรักษาทางวิ่ง ฝั่งตะวันตก 2. แผนการจัดการจราจรทางอากาศและภาคพื้น 3. แผนฉุกเฉินรองรับกรณีทางวิ่งฝั่งตะวันตกไม่สามารถให้บริการได้ ในระหว่างการปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันออก 4. แผนรองรับผลกระทบในอาคารผู้โดยสาร กรณีเที่ยวบินเกิดความล่าช้า 5. แผนเคลื่อนย้ายอากาศยานที่เกิดเหตุขัดข้องออกจากทางวิ่ง กรณีมีอุบัติเหตุบนทางวิ่ง


สำหรับแผนการ ซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ให้มีความคงทนแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 – 2565 วงเงินงบประมาณ 7.7 พันล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1จะดำเนินการรื้อและซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก ระยะทาง 2,000 เมตร ดำเนินการในปี 2562 วงเงินประมาณ 180 ล้านบาท. ซึ่งจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562 ดำเนินการระยะทาง 900 เมตร

ช่วงที่ 2 จะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 -  6 เมษายน 2563ซึ่งจะมีการซ่อมแซมพื้นผิวทางเป็นระยะทาง 1,100 เมตร

ระยะที่ 2จะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2563โดยจะเป็นการดำเนินงานประเมินเพื่อออกแบบปรับปรุงสภาพพื้นผิวและเสริมสร้างความเข็งแรงของโครงสร้างทางวิ่ง

ระยะที่ 3จะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565โดยจะเป็นงานก่อสร้างปรับปรุงสภาพพื้นผิวทางและเสริมความแข็งแรงของทางวิ่งตลอดทั้งเส้น***บวทประเมิน เที่ยวบินอาจล่าช้าบ้าง 10-20 นาที

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า ช่วงสนามบินสุวรรณภูมิมีการปิดซ่อมแซมพื้นผิว ทางวิ่ง ฝั่งตะวันออก ช่วงกึ่งกลางทางวิ่ง วันที่1 มี.ค.-15 พ.ค. เวลา 01.30 - 08.30 น. (7 ชั่วโมง) ของแต่ละวันยกเว้นคืนวันศุกร์ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วิทยุการบินฯ จะให้บริการแบบ Single Runway Operation โดยใช้ทางวิ่งเส้นเดียวในการขึ้น/ลง ซึ่งเป็นมาตรการปกติที่วิทยุการบินฯ ใช้ในกรณีที่มีการปิดซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง คาดว่าจะลดลงจากช่วงเวลาปกติที่รองรับได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เหลือ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง คิดเป็น 50% ของช่วงเวลาปกติ โดยสามารถรองรับเที่ยวบินขาเข้าได้ 18 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกได้ 16 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

ซึ่งประเมินช่วงเวลา 07.30 น.-08.30 น. จะมีเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศได้รับผลกระทบประมาณ 10 เที่ยวบิน โดยจะล่าช้าประมาณ 10-20 นาที โดยใช้หลักการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ Air Traffic Flow Management ในการบริหารจัดการปริมาณเที่ยวบิน และได้วางแผนจัดการเครื่องบินขาเข้า โดยกำหนดเวลาขึ้นจากต้นทางให้มีความสอดคล้องกับเวลาลง เพื่อลดการกระจุกจุกในช่วงที่รันเวย์ปิดซ่อม รวมทั้งเตรียมแนวทางปฏิบัติรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการใช้สนามบินสำรอง

*** AOC ชี้วิกฤติสุด รันเวย์ที่เหลือเกิดเหตุเครื่องบินกีดขวาง

นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) กล่าวว่า สายการบินและทอท.รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันมากว่า3เดือนในการซักซ้อมความเข้าใจและแผนสำรองฉุกเฉิน โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออากาศยานกีดขวางรันเวย์ด้านตะวันตก ซึ่งได้ประสานกับผู้บริหาร การบินไทยและฝ่ายช่าง ในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือกู้อากาศยาน ไปไว้ในบริเวณใกล้กับรันเวย์ตะวันตก เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

“ก่อนหน้านี้เคยมีการปิดรันเวย์ซ่อมแซมแล้ว ซึ่งครั้งนี้ มีทั้งเทคโนโลยีใหม่และมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ เช่น การจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารทั้งก่อนเช็คอินและผ่านตม.เข้าไปแล้ว “กำลังโหลดความคิดเห็น...