xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.ฉลอง 40 ปี ส่ง “ขอบคุณความรัก” แทนคำขอบคุณทุกแรงใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ขอบคุณความรัก ที่สร้างมาด้วยกัน
จะยังยืนยันและสัญญา
จะ 40 ปี อีกกี่สิบปีข้างหน้า
จะรักเธอไม่เปลี่ยนไป”

เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปีของ ปตท. จึงถือโอกาสส่งต่อพลังความรักผ่านบทเพลงอบอุ่นที่แฝงไปด้วยรอยยิ้ม และความปรารถนาดี พร้อมจับมือ “ทอม อิศรา” และ “หนึ่ง จักรวาล” มาร่วมขับร้องและเรียบเรียงเนื้อเพลงบอกเล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ ปตท.เติบโต ยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคมไทย ด้วยคำมั่นสัญญาอันแน่วแน่ที่จะมุ่งมั่นทำเพื่อคนไทย ให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนพลังงานและผลกระทบทางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งแรก ตลาดหุ้นพังทลาย ค่าเงินบาทตกต่ำ ปรากฏการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศ ผู้คนขาดแคลนพลังงาน โดย ปตท.พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาทุกสถานการณ์ไปพร้อมๆ กับคนไทยทุกคน

จวบจนถึงปัจจุบัน ปตท.ยังคงเดินหน้าในการปฏิบัติตามกรอบการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุล 3 มิติ อันได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายและคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศให้กลับคืนมา รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีแก่คนไทย และสุดท้ายคือ การสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม


“แดดร้อนเกินไปใช่มั้ย
ฉันจะเป็นต้นไม้ให้เธอ
ปูปลากุ้งน้อยนอนไหน
จะเป็นบ้านหลังใหญ่ให้พักพิงเสมอ”

มิติแรก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ปตท.มุ่งสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยจุดเริ่มต้นที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อปี พ.ศ. 2537 และยังคงดูแลผืนป่ามาจนถึงปัจจุบัน โดยนำองค์ความรู้พัฒนาไปสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ เป็นต้น


“ด้วยพลังแห่งรักเธอ
ด้วยพลังแห่งรักที่ร่วมสร้างกันมา
เป็นหนังสือ น้ำมัน ป่าไม้ ไฟฟ้า
เป็นได้ทุกอย่างเพื่อเธอ”

มิติที่สอง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม ที่ ปตท.อยากจะเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเต็มไปด้วยความสุขในชุมชนและสังคมที่ดีมีคุณภาพ จึงริเริ่มโครงการที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา การจ้างงาน และการให้โอกาสแก่คนในสังคมผ่านรูปแบบต่างๆ นับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง ที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กลับมาสู่การพัฒนาที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในประเทศ รวมไปถึงโครงการ Caf? Amazon for Chance ที่พัฒนาศักยภาพและความสามารถของคนเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ให้พวกเขามีคุณค่าในการดำรงชีพมากขึ้น เป็นต้น“เธอเห็นอีกฝั่งนั่นมั้ย ฉันก็เป็นเรือไง
จะพาเธอข้ามไปเอง
โลกใบนี้ที่เธออาศัย
จะทำให้มันปลอดภัย ด้วยอากาศที่ดี”

และมิติสุดท้าย ด้านการสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะที่เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ปตท.ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต การขยายธุรกิจให้กว้างไกลไปในต่างประเทศ พร้อมกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างมั่นคง ที่สำคัญ ยังเดินหน้าในการคิดค้นและศึกษาวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านพลังงานเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การประกาศจุดยืนในการเป็นบริษัทน้ำมันรายแรกที่ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว การลงทุนสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของพลังงานทดแทนด้านอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้นจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น นับเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ ปตท.มุ่งมั่นทำมาตลอดระยะ 40 ปี และในอนาคตข้างหน้า ที่จะยังคงสานต่อวิสัยทัศน์ที่เป็นเหมือนดั่งคำสัญญาว่า “Sustainable Growth for All สานพลังสู่ความยั่งยืน” เพื่อคนไทยและประเทศไทยอย่างแท้จริง

“ผมเชื่อว่า พลังที่ดีที่สุดที่คอยขับเคลื่อนให้เราทำสิ่งดีๆ เพื่อคนที่เราห่วงใย ก็คือ พลังความรัก และเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของ ปตท.นี้ จึงได้ร้อยเรียงและถ่ายทอดความรู้สึกออกมาผ่านบทเพลงพิเศษเพลงนี้ เพื่อที่จะขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ได้เป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนในการทำงานที่ผ่านมา รวมไปถึงหนทางข้างหน้าที่กำลังจะก้าวไป” ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.กล่าว

“40 ปี พลังแห่งรักที่สร้างมา... ให้เป็นรักที่ยั่งยืน... ตลอดไป”


กำลังโหลดความคิดเห็น...