xs
xsm
sm
md
lg

IRPC กำไรปี 61 วูบ 32% ซื้อ “2DM” ต่อยอดพอลิเมอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไออาร์พีซีแจงกำไรปี 61 ลดลง 32% มาอยู่ที่ 7.73พันล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบปรับลดลงในช่วงปลายปี 61 ทำให้ขาดทุนสต๊อกน้ำมัน 1.28 พันล้านบาท ด้านบอร์ดฯ อนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 61 อยู่ที่ 0.19 บาท/หุ้น และไฟเขียวซื้อหุ้นเพิ่มทุน “2DM” ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเป็นผู้ผลิตวัสดุกราฟีน

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดปี 2561 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 7,734.99 ล้านบาท ลดลง 32% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11,354.48 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 258,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากราคาขายและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยโรงกลั่นใช้อัตราการกลั่นระดับสูงขึ้นที่ 208,000 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 16% จากการเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่น บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) 13.60 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 61 ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันสุทธิ 1,238 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) มีจำนวน 32,370 ล้านบาท ลดลง 7% และมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 18,344 ล้านบาท ลดลง 10%

นายนพดลกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ได้อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2561 หุ้นละ 0.19 บาท แต่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกไปแล้ว 0.10 บาท/หุ้น คงเหลือที่จะต้องจ่ายปันผลครึ่งหลังปี 2561 หุ้นละ 0.09 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 2DMaterials Pte.Ltd. (2DM) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด มูลค่าการลงทุน 2 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 46.62 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement : SSA) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement : SHA) และ/หรือสัญญาหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2562

ทั้งนี้ 2DM เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเป็นผู้ผลิตวัสดุกราฟีน (Graphene) ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะ สนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตวัสดุกราฟีน และเทคนิคในการประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งยังนำวัสดุกราฟีนมาใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ให้มีคุณสมบัติโดดเด่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ส่วนแผนการลงทุน 5 ปี และงบลงทุนปี 2562-66 จำนวน 105,184 ล้านบาท ประกอบด้วยงบลงทุนที่มีแผนการดำเนินงานชัดเจนจำนวน 71,043 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับสร้างโอกาสลงทุนอื่นจำนวน 34,141 ล้านบาท โดยงบลงทุนที่มีแผนงานชัดเจนส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนสำหรับดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ GDP ประกอบด้วยโครงการ MARS หรือ Maximum Aromatics Project, ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงโรงงานและโครงการลงทุนทั่วไป, โครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผลิตน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 โครงการ E4E และ IRPC4.0


กำลังโหลดความคิดเห็น...