xs
xsm
sm
md
lg

“สนธิรัตน์” สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญายกเลิก 7 คำขอจดสิทธิบัตรตามคำสั่ง คสช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สนธิรัตน์” สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญายกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 คำขอ ตามคำสั่ง คสช. เหตุผิดมาตรา 9 (5) แต่เปิดช่องให้ผู้ยื่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งได้ เผยหากกฎหมายยาเสพติดให้โทษบังคับใช้ และปลดล็อกให้ใช้กัญชาสามารถทำการวิจัยและใช้ทางการแพทย์ได้ การยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรจะยกเลิกตามไปด้วย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 1/2562 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ความห่วงกังวลจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาธรรมชาติ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2562 ว่าได้กำชับและมีคำสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่กำหนดมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การประดิษฐ์ที่มีกัญชา หรือสารสกัดธรรมชาติจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ หรือสารที่มีโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันเป็นการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา 9 (5) แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการสั่งยกคำขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสั่งตัดการประดิษฐ์ที่มีลักษณะดังกล่าวออกเป็นกรณีเร่งด่วน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีคำขอที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรอดำเนินการจำนวน 7 คำขอ และการยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรดังกล่าว ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งยกคำขอต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรได้ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งยกคำขอตามกระบวนการของกฎหมาย

สำหรับคำสั่ง คสช.มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศ และจะมีผลใช้บังคับกับคำขอรับสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาธรรมชาติที่ยื่นก่อนวันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับด้วย แต่มาตรการด้านสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชาข้างต้นนั้น จะถูกยกเลิกเมื่อกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษได้ปลดล็อกให้มีการนำกัญชาไปทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์มีผลใช้บังคับ

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ามาตรการด้านสิทธิบัตรดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนและรองรับการอนุญาตให้นำกัญชามาวิจัยด้านการแพทย์ สร้างความชัดเจนในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาธรรมชาติให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะของประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในวงกว้างต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...