xs
xsm
sm
md
lg

ตั้งแล้วบิ๊กคมนาคม! โยก “พิศักดิ์” นั่งรองปลัดฯ สลับ “กฤชเทพ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.ไฟเขียวโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงคมนาคม สลับ"พิศํกดิ์”อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นั่งรองปลัดคมนาคม แทน“กฤชเทพ สิมลี” และตั้งจิรุตม์-สมัย”ขึ้นรองปลัดฯ ด้าน”อาคม”เผย แต่งตั้งตามความเหมาะสมและอาวุโส

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้(22 ม.ค.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และให้นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท แทน
อนุมัติให้นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม
นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการการกระทรวงคมนาคม นางสาวดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ และนายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจทางน้ำ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้าย เป็นไปตามความเหมาะสมและอาวุโส ซึ่งจะมีหนังสือเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ทั้ง 3 คน ในการบริหารงานตาม คลัสเตอร์ โดยนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รักษาราชการในตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านหัวหน้ากลุ่มภารกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รักษาราชการรองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) นายสมัย โชติสกุล รักษาราชการรองปลัดกระทรวง (ด้านอำนวยการ)


กำลังโหลดความคิดเห็น...