xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอบคุณ “พาณิชย์” ช่วยลดค่าครองชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สนธิรัตน์” ลงพื้นพบปะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง หนุนทำเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง รับปากช่วยดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมช่วยหาตลาดรองรับ ปลื้มสามารถส่งขายในบิ๊กซี ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาล และตลาดต่างๆ ล่าสุดเอกชนอีก 2 ราย เซ็น MOU ซื้อผลผลิต ส่วนการพบปะกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าขอบคุณช่วยเพิ่มรายได้ ชาวบ้านขอบคุณช่วยลดค่าครองชีพ ขอคงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ของกลุ่ม และไปดูว่ามีอะไรที่กระทรวงพาณิชย์จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและช่วยเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะหากกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรว่าน่าจะช่วยกันพัฒนาให้พื้นที่เพาะปลูกพืชผักอินทรีย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้คนเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรวิธีการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร และเมื่อมีคนมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ผลผลิตที่เพาะปลูกจำหน่ายได้มากขึ้น โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางให้ช่วยเข้ามาดูแลในเรื่องนี้

สำหรับการหาตลาดรองรับ กระทรวงฯ จะช่วยประสานไปยังร้านค้าที่อยู่ในการส่งเสริม ทั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ฟาร์มเอาต์เล็ต ตลาดต้องชม รวมถึงห้างสรรพสินค้า และภาคเอกชนอื่นๆ ให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำไปจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งไปจำหน่ายในห้างบิ๊กซี และแม็คโคร สาขาลำปาง ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาลำปาง และยังเห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มฮักน้ำจางที่ได้รวมตัวกันและทำการตลาดด้วยตนเอง เช่น การนำไปขายที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง (ทุกวัน) หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง (จันทร์,  ศุกร์) ส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลลำปาง และการจัดตลาดสีเขียว ณ แปลงผักส่วนกลางเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

โดยล่าสุดได้ช่วยประสานหาตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างกลุ่มเกษตรกรฯ กับผู้ประกอบการ 2 ราย คือ บริษัท ประชารัฐสามัคคีจังหวัดลำปาง จำกัด และบริษัท ลำปางเสรีกรุ๊ป จำกัด ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรฯ มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ณ ร้านปัญญาซุปเปอร์ค้าส่ง ในอำเภอเมืองลำปาง โดยได้พบกับเครือข่ายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและประชาชนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกลุ่มผู้ใช้บัตรได้กล่าวขอบคุณที่รัฐบาลที่มีนโยบายในการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถใช้บัตรในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ และที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่ใส่ใจดูแลในการจัดหาร้านธงฟ้าประชารัฐในชุมชนใกล้บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บัตร และซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ต่ำกว่าร้านค้าทั่วไป

ส่วนร้านค้าได้ขอบคุณที่ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจากเกษตรกร และผู้ผลิตชุมชน เช่น ผัก ผลไม้ ไม้กวาด เครื่องจักรสาน เป็นต้น ที่กระทรวงพาณิชย์ช่วยจัดหาและประสานมาให้ ขณะที่เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ก็ขอบคุณที่ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ถือบัตร ร้านค้า เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ต่างขอใหคงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...