xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เผยยอดใช้ FTA-GSP 11 เดือน มูลค่า 6.8 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่ม 15.71%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“กรมการค้าต่างประเทศ” เผยการใช้สิทธิ FTA และ GSP 11 เดือนปี 61 มูลค่า 68,779.76 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 15.71% เป็นการใช้สิทธิ FTA กว่า 64,344.63 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 15.29% อาเซียนนำใช้สิทธิมูลค่าสูงสุด แนะจับตา FTA อาเซียน-จีน ปรับกฎถิ่นกำเนิดสินค้า อาเซียน-ฮ่องกง กำลังบังคับใช้ คาดช่วยเพิ่มโอกาสส่งออก ส่วนการใช้สิทธิ GSP มีมูลค่า 4,435.13 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.18% สหรัฐฯ ใช้สิทธิสูงสุด

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ในช่วง 11 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์รวมอยู่ที่ 68,779.76 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.71% มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ที่ 75.09% ของสินค้าที่ได้รับสิทธิทั้งหมด โดยแบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA มูลค่า 64,344.63 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.29% คิดเป็นสัดส่วน 75.89% ของมูลค่าส่งออกที่ได้สิทธิภายใต้ FTA และใช้สิทธิภายใต้ GSP มูลค่า 4,435.13 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.18% คิดเป็นสัดส่วน 65.05% ของมูลค่าที่ได้รับสิทธิ GSP

โดยการใช้สิทธิ FTA ที่ไทยมีความตกลงกับคู่เจรจา 12 ประเทศ พบว่า ในการใช้สิทธิสูงสุด 5 อันดับแรก อาเซียนมีมูลค่ามากที่สุด 24,765.26 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมา คือ จีน 16,217.44 ล้านเหรียญสหรัฐ ออสเตรเลีย 8,571.55 ล้านเหรียญสหรัฐ ญี่ปุ่น 7,028.15 ล้านเหรียญสหรัฐ และอินเดีย 4,099.87 ล้านเหรียญสหรัฐ

“ในปี 2562 มี FTA ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎถิ่นกำเนิดสินค้า คือ อาเซียน-จีน เพิ่มกฎเกณฑ์ใหม่ไม่จำกัดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ จากเดิมที่กำหนดต้องมีสัดส่วนในประเทศอย่างน้อย 40% โดยกำหนดต้องมีการแปรรูปอย่างเพียงพอ และสินค้าส่งออกมีการเปลี่ยนพิกัด โดยสินค้าที่ได้ประโยชน์ เช่น เช่น กลุ่มอาหารสำเร็จรูป กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มเครื่องสำอาง เป็นต้น คาดว่าจะบังคับใช้ ก.ค.2562 และอาเซียน-ฮ่องกง ที่จะบังคับใช้ไตรมาสแรกปี 2562 โดยกรมฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเตรียมระบบให้บริการรองรับแล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกให้กับไทยได้อีกมาก”

นายอดุลย์กล่าวว่า สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ GSP ปัจจุบันมี 5 ประเทศที่ให้สิทธิกับไทย คือ สหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซียและเครือรัฐเอกราช นอร์เวย์ และญี่ปุ่น ในช่วง 11 เดือน สหรัฐฯ ใช้สิทธิมากที่สุด คือ ประมาณ 89% ของมูลค่าการใช้สิทธิ GSP ทั้งหมด มีมูลค่า 3,967.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.24% มีอัตราการใช้สิทธิ 68.72% ของมูลค่าการส่งออกที่ได้รับสิทธิ GSP ที่มีมูลค่า 5,773.40 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ กรมฯ มั่นใจว่าการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าในปี 2561 จะมีมูลค่า 70,794 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% เพราะการใช้สิทธิในช่วง 11 เดือน ทำได้แล้ว 97.2% ของเป้าหมายมูลค่าการสิทธิประโยชน์ และอาจจะทำได้สูงกว่าเป้าที่กำหนดไว้ เพราะได้รับผลดีจากการส่งออกของไทยที่เพิ่มขึ้น และกรมฯ มีการปรับปรุงงานให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกไปยังประเทศที่ทำ FTA และให้สิทธิ GSP กับไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...