xs
xsm
sm
md
lg

ทส.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เนรมิตพื้นที่บริเวณสนามหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมและเรียนรู้เรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กๆ ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ไว้ให้กับเด็กๆ ทุกคนว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กทั่วประเทศได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมอันดี ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ไว้ให้กับเด็กๆ ทุกคนว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ในทุกปี รัฐบาลได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างมากมาย และในปีนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และสนุกกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลมากมาย พร้อมกิจกรรมสาระบันเทิงบนเวทีกลาง และฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้าน Climate Change, ด้านทรัพยากรทางทะเล, ไดโนเสาร์, ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน และเรื่องสัตว์ เป็นต้น

อีกทั้งยังได้จัดเตรียมของที่ระลึก และของรางวัล จำนวนกว่า 10,000 ชิ้น ทั้งจักรยาน ตุ๊กตา อุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องเขียน กระบอกน้ำ ถุงผ้า กระเป๋าเป้และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งอาหาร และเครื่องดื่มไว้ให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เป็น High light คือ กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ อาสา พาคัดแยก เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยจะมีการขอรับขวดน้ำพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียมภายในงาน หรือเด็กๆ สามารถนำมาจากบ้านเองได้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะรวบรวมขยะรีไซเคิลเหล่านี้ไปขาย แล้วนำรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ได้ร่วมทำความดีช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...