xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จแล้ว ! ถนนสายเลี่ยงเมืองแกลง จ.ระยอง ขนส่ง-ท่องเที่ยวเชื่อม EEC สะดวก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เสร็จแล้ว ! ถนนสายเลี่ยงเมืองแกลง จ.ระยอง ระยะทาง 11.53 กม. ส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาจราจร พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก( EEC)

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง โดยเป็นการก่อสร้างทางใหม่ระหว่าง กม.1+667 – กม.13+200 อยู่ในพื้นที่ตำบลวังหว้า ตำบลทางเกวียน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยทางหลวงสายนี้มีระยะทางตลอดสายรวม 11.53 กิโลเมตร ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร ไป – กลับ
ซึ่ง ปัจจุบันโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานไปแล้วตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเขตศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมในอนาคต ส่งเสริมการค้า และการลงทุน สู่ระดับเอเชียต่อไปอีกด้วย
ทั้งนี้ จากที่ทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีการตัดผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง ประกอบกับทางหลวงเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ จำนวนมาก และเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้มี ปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณช่วงที่ผ่านอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กำลังโหลดความคิดเห็น...